Universiteit Leiden

nl en

Online Cursus ‘Profiel van de Imam’ dr. Welmoet Boender

Het begrip ‘imam’ is stevig ingeburgerd in de Nederlandse taal. Over de inburgering van de imam zelf bestaan nog veel vragen, zoals naar zijn invloed onder oudere en jonge moslims in Nederland. Kan hij een rol spelen in het tegengaan van radicalisering en zo ja, hoe? Hoe krijgt zijn relatie met de moskee en de bredere Nederlandse samenleving vorm? Is zijn rol vergelijkbaar met die van een dominee of priester?

Online module over imams in Nederland en de complexiteit van hun rol in de westerse context

Wil je meer weten over de rol van imams in de Nederlandse samenleving? Bijvoorbeeld de rol van de imam bij het tegengaan van radicalisering, of de ontwikkeling van imamopleidingen in Nederland. Volg dan nu de Leiden Islam Academie’s nieuwe online module.

Deze module is opgebouwd uit drie delen:

  1. De taken van de imam in de Nederlandse context en de verschillen met de herkomstlanden.
  2. Ontwikkeling van Nederlandse imamopleidingen.
  3. De zoektocht van moslimjongeren in Nederland naar kennis over ‘de echte islam’ en de rol van de imam hierin.

De kosten voor deze online college-module is 37 euro.

Ga voor meer informatie over deze cursus naar de website van de Leiden Islam Academie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.