Universiteit Leiden

nl en

De Nationale Alumni Enquête 2017

Elke twee jaar doet de Universiteit Leiden mee aan de Nationale Alumni Enquête (NAE): een landelijk onderzoek onder alle recent afgestudeerden aan Nederlandse universiteiten. Eind oktober/begin november 2017 is er aan iedereen die in de periode 1 oktober 2014 t/m 30 september 2016 een master behaalde, een e-mail of brief verstuurd met het verzoek zijn of haar mening met ons te delen.

Wat vond jij van je studie?

De uitkomsten van de Nationale Alumni Enquête bieden ons inzicht in hoe onze masteropleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt en wat we eventueel kunnen verbeteren. De vragen hebben vooral betrekking op de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden en hoe de opleiding daarbij van waarde is gebleken.

Voor het slagen van het onderzoek is het van belang dat voor 31 december 2017 zoveel mogelijk afgestudeerden de vragenlijst invullen. Je helpt ons daarom zeer door de enquête in te vullen. Alvast veel dank hiervoor!

Hoe vul ik de enquête in?

De enquête kan digitaal ingevuld worden via www.nationalealumnienquete.nl door gebruik te maken van jouw persoonlijke inlogcode. Deze inlogcode heb je ontvangen via e-mail of brief.

Ben je wel in de periode 1 oktober 2014 t/m 30 september 2016 afgestudeerd aan een master, maar heb je 3 november nog geen e-mail of brief ontvangen? Als je je studentnummer nog weet kun je alsnog de enquête in vullen op de hierboven genoemde website. Weet je dit niet meer? Neem dan contact op met Pieter Munster van de afdeling Academische Zaken via p.p.munster@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.