Universiteit Leiden

nl en

Grote Leidse werkgevers werken aan duurzaam vervoer

Wie slechts vijf kilometer van zijn huis werkt, zou met het openbaar vervoer of de fiets kunnen reizen. Het LUMC, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, VNO/NCW en gemeente Leiden willen dat stimuleren. Op 11 oktober ondertekenden ze een intentieverklaring.

De vijf organisaties hopen dat eind 2018 tenminste negentig procent van hun werknemers op een duurzame manier naar het werk komt. Iedere organisatie zal zijn eigen maatregelen nemen om dit streven te verwezenlijken.

Eigen focus in campagne

De betrokken organisaties zullen onder meer werken aan minder verkeersbewegingen, minder CO2-uitstoot van voertuigen, betere bereikbaarheid en leefbaarheid en het stimuleren van duurzame alternatieven. Organisaties zijn vrij om hierin een eigen focus te kiezen en interne campagnes op te starten. Zo voert de gemeente Leiden campagne onder de noemer Flink Fietsen, heeft de Universiteit Leiden een uitgebreide fietsregeling via het Keuzemodel en stelt het LUMC fietsvoorzieningen beschikbaar. De partners gaan de ervaringen ook onderling uitwisselen.

Ondertekening intentieverklaring

De vijf zogeheten kernpartners ondertekenen de verklaring op 11 oktober. Namens de Universiteit Leiden tekent Martijn Ridderbos, vice-voorzitter College van Bestuur. In het vervolgtraject zijn ook de overige partners van het samenwerkingsverband Economie071 welkom om de intentieverklaring te ondersteunen. Datzelfde geldt voor de honderd grootste bedrijven in de Leidse regio.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.