Universiteit Leiden

nl en

Oproep: hoe breng je Nederlandse en internationale studenten samen?

Heb jij een creatief idee hoe je het contact tussen Nederlandse en internationale studenten kunt verbeteren? Bedenk een plan en je maakt kans op de Van Bergenprijs van maximaal 5000 euro om je idee uit te voeren. Deadline: 22 oktober

Van de 23.000 studenten aan de Universiteit Leiden zijn er ruim 2000 afkomstig uit het buitenland; in Leiden en Den Haag zijn 110 nationaliteiten vertegenwoordigd. Hoe mix je Nederlandse en buitenlandse studenten met elkaar? Met de jaarlijkse uitreiking van de Van Bergenprijs probeert het Van Bergen Fonds ideeën te stimuleren die de integratie van Nederlandse en internationale studenten bevorderen. 

Studenten, docenten, promovendi, verenigingen: iedereen die betrokken is bij de universiteit kan een plan insturen. De deadline voor inzenden is 22 oktober 2018. Wat voor ideeën kun je indienen? Denk aan activiteiten rond colleges of werkgroepen waar meerdere internationale studenten aan deelnemen, of het mogelijk maken dat nieuw aangekomen internationale studenten kunnen deelnemen aan Nederlandse culturele of sportieve activiteiten, bijv. een koor, een orkest, een band, een klein ensemble, een dansclub of sportclubs. De prijs gaat naar de groep of organisatie die het meest innovatieve plan indient. Van de winnaar(s) van de prijs wordt verwacht dat zij hun plan ook daadwerkelijk uitvoeren.

Lees wat eerdere winnaars hebben bereikt >

Op het diversiteitssymposium van de Universiteit Leiden op 13 november wordt bekend gemaakt welke inzending heeft gewonnen. Dat wordt door de winnaar(s) gepresenteerd.

Criteria

Een inzending voor de Van Bergenprijs

 • betreft een vernieuwende activiteit voor de Leidse universitaire gemeenschap;
 • stimuleert contacten tussen Nederlandse en internationale studenten of bevordert betere relaties tussen verschillende culturen;
 • moet aanmoedigen tot interactie;
 • moet duurzaam zijn, d.w.z. dat het niet eenmalig mag zijn en langere tijd zelfstandig moet kunnen blijven bestaan;
 • is voor een grote doelgroep, bijvoorbeeld de gehele Leidse gemeenschap of een grote groep binnen de universiteit;
 • kan gemakkelijk worden gerealiseerd.

NB. Het fonds financiert alleen het op poten zetten van het initiatief. Het wordt opgezet op vrijwillige basis, werkuren worden dus niet vergoed. Dit geldt ook voor eten/drinken tijdens activiteiten.

Richtlijnen

Om je te helpen, vind je hier richtlijnen om je plan op te stellen (in het Engels). Je kunt de volgende categorieën in je plan opnemen:

 1. Introductie van je plan & beschrijving van de achterliggende ideeën en doelen (tussen 300-400 woorden);
 2. Beschrijving van de implementatie van het plan in 2019, inclusief een tijdlijn (ook tussen 300-400 woorden);
 3. Kostenbegroting, inclusief eventuele andere financieringsbronnen.

Hoe dien je je plan in?

Je kunt je idee voor de Van Bergenprijs in het Engels insturen via de website in pdf-formaat.

Insturen vóór 22 oktober 2018!

Wedstrijdreglement

 • De persoon of groep van deelnemers studeren aan de Universiteit Leiden of hebben er een dienstverband.
 • Plannen die na 22 oktober 2018 worden ingediend, kunnen niet meer meedingen.
 • Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemers kunnen slechts één inzending sturen.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op 13 november 2018 tijdens het diversiteitssymposium. Je bent aanwezig tijdens deze prijsuitreiking op 13 november en bereid om het plan te presenteren aan het publiek.
 • De hoogte van de prijs wordt bepaald door de begroting van het plan en kan door de jury worden aangepast, met een maximum van 5000 euro.

Contact en meer informatie over het Van Bergen fonds


Qing-yi Fan, vanbergenfund@sea.leidenuniv.nl

 Telefoon: +31 (0)71 527 8025

Website

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.