Universiteit Leiden

nl en

Investeringen blijven nodig in Leiden Bio Science Park

Om het Leiden Bio Sciene Park zijn toppositie te laten behouden in het internationaal voortdurend ontwikkelende veld van onderwijs, wetenschap en zorg dient blijvend geïnvesteerd te worden.

Het Leiden Bio Sciene Park (LBSP) moet toptalent aantrekken, investeren in hoogstaande infrastructuur, nieuwe bedrijvigheid ontwikkelen en vooral bouwen aan een community om zo een optimaal ecosysteem voor bedrijvigheid en innovatie te behouden. Dit zijn de hoofdconclusies van de brainstormsessie over de toekomst van  het park met de gemeente Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum, de Universiteit Leiden, Ondernemersvereniging  BioScience Park en andere betrokken bedrijven.

Community building cruciaal

De bijeenkomst in augustus was een initiatief van het Zwitserse consultatiebureau Venture Valuation, nadat zij van LUMC, Universiteit Leiden en gemeente Leiden opdracht hadden gekregen om met alle betrokken partijen een toekomstvisie voor het LBSP te ontwikkelen. Tijdens de brainstormsessie waren alle deelnemers het erover eens dat, naast investeren en het ontwikkelen van infrastructurele verbindingen (bio-incubator, vervoer op het park, andere bedrijvigheid), zogeheten community building cruciaal is voor de toekomstbestendigheid van het park.

Hierbij zijn vooral de verbindingen tussen de bedrijven, kennisinstellingen en overheid belangrijk. De belangrijke succesfactoren hiervoor zijn het delen van kennis tussen de verschillende partijen, financiële en beleidsondersteuning van de (lokale) overheid en een goede relatie tussen kennisinstellingen, industrie en bedrijven.

Internationaal aantrekkelijke omgeving

Naast het  investeren in hoogwaardige infrastructuur, zoals NeCEN en de Biotech Training Facility,  is het vooral belangrijk om de bestaande infrastructuur inzichtelijk te maken. Hier is nog een flinke slag te maken, ook om de samenwerking verder tot bloei te laten komen. Daarnaast zorgt dit dat kennisinstellingen en bedrijven elkaar beter kunnen vinden en een internationaal aantrekkelijke innovatieve omgeving wordt gecreëerd voor (buitenlands) talent en startups om zich hier te vestigen. In een dergelijke omgeving kunnen startende bedrijven zich focussen op het verder ontwikkelen van hun product en kunnen zich tegelijkertijd ‘investor–ready’ maken.

Voor het creëren van zo’n innovatieve omgeving is een nog betere naamsbekendheid van het LBSP op internationaal niveau nodig. Een sterke merknaam helpt daarnaast om de concurrentiepositie van het LBSP als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven  te verbeteren. Stadsmarketingbureau Leiden Marketing zal hierin een ondersteunende rol spelen. De komende tijd zal Venture Valuation verder onderzoeken wat er nodig is voor het LBSP om zich verder te ontwikkelen en nog beter te kunnen innoveren.

Over het Leiden BioScience Park

Het Leiden Bioscience park is het afgelopen decennium zeer succesvol gebleken. Op het park werken kennisinstellingen, zoals Leids Universitair Medisch centrum en Universiteit Leiden, onderzoeksinstituten en bedrijven intensief samen om innovatieve oplossingen te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Het LBSP is het grootste life science-cluster in Nederland: er zijn ruim 100 bedrijven gevestigd en er werken meer dan 18.000 mensen. Het streven is dat er in het komende decennium er nog eens 10.000 banen bijkomen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.