Universiteit Leiden

nl en

Veni subsidie voor Stephanie Rap

Stephanie Rap heeft een Veni-subsidie ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze onderzoeksbeurs biedt haar de mogelijkheid om gedurende drie jaar onderzoek te doen naar de positie van vluchtelingenkinderen in de asielprocedure.

Vluchtelingenkinderen in de asielprocedure

Vluchtelingenkinderen hebben het recht om gehoord te worden in asielprocedures. Kunnen deze kinderen effectief participeren in de procedures; krijgen zij de mogelijkheid hun verhaal te vertellen? Het onderzoek zal bestaan uit observaties, interviews met professionals en focus-groepen met kinderen en zal leiden tot richtlijnen voor het effectief horen van kinderen in de asielprocedure.

Stephanie Rap is universitair docent bij de Afdeling Jeugdrecht, Instituut voor Privaatrecht. Zij studeerde pedagogische wetenschappen en criminologie aan de Universiteit Utrecht. In 2013 is zij gepromoveerd op het proefschrift The participation of juvenile defendants in the youth court: A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. In haar onderzoek richt Stephanie Rap zich op de participatie van kinderen en jongeren in juridische procedures en zij maakt daarbij gebruik van een interdisciplinaire benadering en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast verzorgt zij onderwijs in het Engelstalige masterprogramma Advanced Studies in International Children’s Rights.

Noodopvang Nijmegen.

Een Veni-subsidie is voor excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De beoordelingscriteria zijn de kwaliteit van de onderzoeker; de kwaliteit, het innovatieve karakter en de wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel, en kennisbenutting. Veni is een financieringsinstrument uit de Vernieuwingsimpuls van NWO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.