Universiteit Leiden

nl en

Flipping the classroom – online PhD opleiding

Het Dual PhD Centre heeft een ICTO subsidie toegekend gekregen voor het ontwikkelen van een digitaal opleidingsprogramma voor duale promovendi

Het project ‘the necessary skills for the pursuit of an (external) PhD project’ is ontworpen door Mark Dechesne en Charlotte de Roon. Met ondersteuning van het Online Learning Lab van het Centre for Innovation worden verschillende modules van het bestaande opleidingsprogramma van het duale doctoraatprogramma gedigitaliseerd, zoals ‘How to write a PhD proposal’, ‘Research design’, ‘Project management’ en ‘Scientific integrity’. 

Door middel van dit project ontstaat een innovatief PhD programma op basis van 'blended learning'. Promovendi kunnen zich online voorbereiden en in ‘on campus’ bijeenkomsten actief met de materie aan de slag. Het doel is beter aan te sluiten bij de behoeften van duale promovendi. Bovendien is het online programma bij uitstek geschikt voor een breder publiek van (buiten)promovendi. De afdeling HRM Opleidingen van het Bestuursbureau is partner in de ontwikkeling van één van de online modules. 

Werken en promoveren tegelijkertijd


Het Dual PhD Centre faciliteert duaal promotieonderzoek: professionals die een deel van hun werktijd besteden aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij staat een thema uit de beroepspraktijk van de professional centraal. Tijdens het promotieonderzoek wordt de kandidaat intensief begeleid om uiteindelijk succesvol te promoveren. 

Het Dual PhD Centre verzorgt de optimale begeleiding van de duale promovendus door middel van training, coaching en intervisie. Meerdere duale promovendi hebben het traject met succes afgerond. Daarbij hebben ze een vernieuwende blik op de beroepspraktijk ontwikkeld. Zo zet het Centrum zich in om vraagstukken van kennisintensieve organisaties te kunnen beantwoorden. Een unieke kans voor promovendus, werkgever en wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.