Universiteit Leiden

nl en

Extra begeleiding voor studenten met een functiebeperking

Hoe kom ik met mijn rolstoel bij die moeilijk bereikbare collegezaal? Hoe leer ik om mijn tijd beter te verdelen over de vakken die ik doe? Kan ik een tentamen op mijn laptop maken? Allemaal vragen waarmee studenten naar Jaap de Witte gaan. Sinds een paar jaar is hij studieadviseur voor studenten met een functiebeperking. Deze extra hulp past binnen het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de faculteit Geesteswetenschappen; deze studenten behoren tot een van de doelgroepen van dat beleid.

Jaap de Witte

Automatische deuren

“Mijn functie heeft twee pijlers: begeleiden en faciliteren. Onder het kopje faciliteren regel ik alles waar een student met een functiebeperking recht op heeft, zoals bijvoorbeeld tentamentijdverlenging, een tentamen op een laptop maken of in een bepaald zaaltje. Of praktische zaken voor studenten die in een rolstoel zitten. Bijvoorbeeld dat er een plek in de collegezaal vrijgehouden wordt en toegankelijk is. In sommige gebouwen gaan deuren niet automatisch open, dan heb je echt hulp nodig als je in een rolstoel zit” vertelt Jaap. Hij kent de klappen van de zweep en hij weet hoe dingen werken; hij studeerde zelf Geschiedenis aan de faculteit en was ook buddy en studentbegeleider.

Laagdrempelig

Per jaar begeleidt hij ongeveer 45 studenten. Er zijn veel verschillende functiebeperkingen, van autismespectrumstoornis tot blindheid; allemaal met een andere hulpvraag. Jaap: ”Ik heb veel contact met de studentdecanen, studentpsychologen en studiecoördinatoren. Zij geven mij input over de problemen waar de studenten mee te maken hebben. De begeleiding is in het eerste jaar heel intensief en daarna wordt het afgebouwd. Mijn deur staat altijd open voor studenten die ik begeleid, ze kunnen gewoon langskomen. Die laagdrempeligheid zorgt ervoor dat problemen snel aan het licht komen. Soms moet je wel een beetje streng zijn. Als ze dingen niet gedaan hebben, dan ga ik uitzoeken hoe dat komt. Vroeger stapelden problemen zich op. Door het intensieve contact kan ik ervoor zorgen dat de kleinste problemen snel worden aangepakt.”

Prioriteren

Jaap helpt met roosters en planningen maken. Hij geeft advies hoe ze het beste een tentamen kunnen voorbereiden of een werkstuk kunnen schrijven. Wanneer moet je starten? Hoe kun je ervoor zorgen dat je je iets langer kunt concentreren? Omdat hij zelf precies weet hoe het werkt en alles heeft ervaren kan hij nu ook zijn taak goed uitoefenen. “Ik help ze ook met prioriteren: wat is nu belangrijk en wat kan later. Het is heel leuk werk om te doen en het levert wat op. We nemen elke week een gedetailleerd rooster door. Zo kijken we wat wel en wat niet is gelukt. En we bespreken waarom iets niet gelukt is. Het werkt vaak goed. Studenten krijgen meer overzicht en dat betekent heel veel voor ze”, vertelt Jaap enthousiast.

Geesteswetenschappen is de enige faculteit met een adviseur zoals Jaap. Het was duidelijk dat studiecoördinatoren geen tijd en middelen hadden om studenten met een functiebeperking intensieve begeleiding te bieden. De faculteit heeft met het aanstellen van Jaap ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkeling om studenten met een functiebeperking extra te begeleiden, zodat ze zich volwaardig kunnen ontplooien en uiteindelijk met goed resultaat hun studie kunnen afronden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.