Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek naar visies op de politiefunctie

Door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aan PLATO de opdracht gegund om onderzoek te doen naar visies op de politiefunctie in Nederland en enkele omliggende landen.

De centrale vragen in het onderzoek zijn: Welke maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden de visie op de functie van de politie in de samenleving? Hoe wordt daar in ons land en daarbuiten tegen aan gekeken en wat zijn de implicaties ervan voor de Nederlandse visie op de politiefunctie?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.