Universiteit Leiden

nl en

Het veelzijdige sterfproces in ‘Death and Dying’

In de summer school Death and Dying, die in samenwerking met het Leids Universiteits Fonds is georganiseerd, is de dood vanuit verschillende perspectieven bekeken. Daarbij kwamen zowel het sterfproces als de periode na de dood aan bod, en speelden geneeskunde, filosofie en recht een belangrijke rol. Gedurende de week bezochten de studenten daarnaast ook een verpleeghuis en een hospice, waardoor de ze een veelzijdige kijk op de dood hebben ontwikkeld.

Docent Willem van der Does (hoogleraar Klinische Psychologie) speelde al langer met het idee voor deze summer school nadat hij eerder een voorstel voor onderzoek naar sterven en de dood had ontwikkeld. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) besloot de summer school vervolgens te subsidiëren, aangezien het volgens Annah Neve (Adviseur Fondsen LUF) een mooie kans was voor uitdagend onderwijs. “Wij initiëren jaarlijks een Honours Class omdat we het belangrijk vinden dat studenten de kans krijgen zich interdisciplinair te ontwikkelen”, legt ze uit. “Het onderwerp dat Van der Does aandroeg kon vervolgens rekenen op enthousiaste steun van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het LUF.”

Hospice Issodoria

Als onze reporter op dinsdagochtend het lokaal op de Sterrewacht binnenloopt, gaat het over de vraag of het goed is om bang te zijn voor de dood. “Het is inderdaad best heftig om het de hele week over de dood te hebben”, vertelt studente Hinke (23, psychologie) later. “Daarom vind ik het ook fijn dat we het met eigen ogen en van dichtbij hebben kunnen bekijken.” Ze doelt op het bezoek aan een hospice, waar mensen de laatste maanden van hun leven kunnen verblijven. “Dat was indrukwekkend, zeker toen we een bezoek aan een van de gasten brachten. Dan zie je het sterven van heel dichtbij.”

Docenten Dorothea Touwen (Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg) en Van der Does zijn er van overtuigd dat het belangrijk is om dit onderwerp van zoveel mogelijk kanten te benaderen. “Het is fascinerend om te zien dat op verschillende plekken in de universiteit aan hetzelfde onderwerp wordt gewerkt, dat brengen wij in dit onderwijs samen”, verklaart Van der Does de keuze voor de interdisciplinaire summer school. “Het sterven en de dood kan je op allerlei verschillende manieren bekijken”, voegt Touwen toe. “Aan het sterven zit bijvoorbeeld zowel een geneeskundige kant als een juridische en ethische, die zijn allemaal heel belangrijk.”

Op vrijdagmiddag, de laatste dag van de summer school, zitten her en der groepjes studenten in de Oude Sterrewacht. Ze bereiden zich voor op het afsluitende symposium. “De studenten zijn slim en kunnen best een stapje buiten de gebaande paden zetten. Daarom hebben we ze een brede, academische opdracht gegeven, waarbij ze de vorm zelf kunnen bepalen”, legt Touwen uit. “Het is leuk om te zien dat ze met elkaar aan het oefenen zijn, dat belooft wat.” De rest van de middag bestaat uit kwalitatief goede presentaties en discussies over de dood, waarmee de summer school waardig is afgesloten.

(Tekst IJsbrand Terpstra)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.