Universiteit Leiden

nl en

Derde Regionale Zomerschool Leiden groot succes

Door mee te doen aan de Regionale Zomerschool Leiden is het 36 middelbare scholieren gelukt toch over te gaan naar het volgende leerjaar. De zomerschool tegen zittenblijven is een initiatief van de Universiteit Leiden en zeven middelbare scholen uit de regio, en werd deze zomer voor de derde keer georganiseerd.

Sinds 2015 organiseert het Aansluitingsprogramma vwo-wo van de Universiteit Leiden de zomerschool tegen zittenblijven voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. De eerste twee weken van de zomervakantie komen ze doordeweeks van 9 tot half 4 naar het Pieter de la Court gebouw om daar intensief met één schoolvak aan de slag te gaan. Ze krijgen les van vakdocenten en docenten in opleiding. Op vrijdag 21 juli sloten de 44 deelnemers van dit jaar het programma af met een eindtoets. Maar liefst 36 van de 44 deelnemers slaagden erin een 6,0 of hoger te halen en daardoor alsnog ver te gaan naar het volgende leerjaar.

Leidse regio

De leerlingen die dit jaar deelnamen, kwamen van zes middelbare scholen uit de Leidse regio, zijnde Da Vinci College Kagerstraat, Adelbert College, Groene Hart Lyceum Alphen, Visser ’t Hooft Lyceum en het Ashram College. Het slagingspercentage ligt dit jaar op 82%, dat is hoger dan bij de eerste twee edities van de zomerschool. Toen lag dit percentage nog op 73%.

Studiecoaches

De zomerschool bood leerlingen dit jaar de kans hun cijfer op te halen voor de vakken economie, Engels, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde. Voor wiskunde werden 18 leerlingen aangemeld, waardoor het vak verdeeld werd in de varianten ‘wiskunde onderbouw’, ‘wiskunde A’ en ‘wiskunde B’. Naast het volgen van de lessen, waarbij de vakinhoud centraal staat, voerden de leerlingen gesprekken met een studiecoach. De studiecoaches hielpen de leerlingen bijvoorbeeld bij het plannen van hun werk, het stellen van doelen of het omgaan met faalangst of dyslexie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.