Universiteit Leiden

nl en

Beryl ter Haar presenteert op het derde congres van het Labour Law Research Network (LLRN) in Toronto

Van 25 tot 27 juni 2017 vond het derde congres van het Labour Law Research Network (LLRN) plaats in Toronto, Canada. Beryl ter Haar presenteerde in twee panels. Het eerste panel was gewijd aan het stakingsrecht vanuit een rechtsvergelijkend perspectief tussen Zuid Afrika, Rusland, Nederland en Europa. De presentatie van Beryl ter Haar betrof twee vragen.

Ten eerste in hoeverre de Nederlandse benadering van het stakingsrecht zoals neergelegd in artikle 6, lid 4 van het Europees Sociaal Handvest overeenkomt met die van het Europees Comité voor Sociale Rechten. En ten tweede, in hoeverre het stakingsrecht van het Europees Sociaal Handvest, Nederland, Zuid Afrika en Rusland in staat zijn om te gaan met de veranderingen op de arbeidsmarkt. In het bijzonder de toename van werknemerachtige arbeiders (denk aan platform werkers waarvan het onduidelijk is wie de werkgever is, maar ook afhankelijke zelfstandige zoals de postbezorgers, enz.) en transnationale solidariteitsstakingen. Het onderzoek zal in oktober 2017 worden voortgezet in een seminar georganiseerd door de Universiteit van Pretoria, Zuid Afrika, waar Beryl ter Haar een van de keynote speakers zal zijn.

 

Het tweede panel, geïnitieerd en voorgezeten door Beryl ter Haar, in samenwerking met Piotr Grzebyk (Universiteit van Warsaw, Polen) en Antonio Garcìa-Muñoz Alhambra (Universiteit van Castilla La Mancha, Spanje) ging over het collectieve arbeidsrecht van de Europese Unie. De inhoud van dit panel was gebaseerd op een boek hierover onder de redactie van Beryl ter Haar en Attila Kun (Karóli Gáspár University ). In dit panel, in de vorm van een 'Fishbowl' werden de eerste resultaten gepresenteerd van dit boek. Het idee van een 'fishbowl-sessie', zoals er door ons vorm aan was gegeven, is dat iedere deelnemer in 2-4 minuten een stelling presenteert die is gebaseerd op zijn of haar hoofdstuk uit het boek, waarna hierover wordt gediscussieerd met het publiek (10-12 minuten). Deze vorm is zeer succesvol gebleken. De sessie was levendig en veel ideeën, suggesties en opmerkingen zijn uitgewisseld, die nuttige feedback hebben opgeleverd voor de deelnemers om te verwerken in hun hoofdstukken voor het boek. Verwachte publicatiedatum voor het boek, welke wordt uitgegeven door Edward Elgar, is najaar 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.