Universiteit Leiden

nl en

Koninklijke onderscheiding voor Lex Haemers

Scheidend technisch beheerder van studentencentrum Plexus, Lex Haemers, is op 22 juni benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Leidse loco-burgemeester Paul Laudy spelde hem de bijbehorende versierselen op. Haemers kreeg de onderscheiding mede vanwege zijn enorme inzet.

Voorheen De Bak

Haemers was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Plexus; hij werkte daarvoor al sinds 1977 bij studentenrestaurant De Bak, alvorens dat in 2000 werd omgebouwd tot studentencentrum. Haemers beschikte over een grote technische kennis van Kaiserstraat 25. Dat zou enorm nuttig blijken bij de moderniseringen in het gebouw, zoals de plaatsing van pinautomaten en de invoering van de LU-card, en diverse verbouwingen.

Decorandus Haemers en loco-burgemeester Paul Laudy

Tomeloze inzet

Haemers staat ook bekend om zijn tomeloze inzet en betrokkenheid bij zijn werk. De organisatie kon te allen tijde op hem rekenen: hij viel zonder plichtplegingen in als er 's avonds en in het weekeinde een huismeesterdienst uitviel en was er als het (brand)alarm 's nachts af ging. Ook konden studenten hem altijd in het weekeinde bellen als ze een probleem hadden. Haemers zorgde er verder in enkele periodes van ontstentenis van een afdelingshoofd voor dat Plexus perfect bleef draaien. Hij deed dit alles vanuit het standpunt dat studenten mochten rekenen op de dienstverlening en ruime openstellingsuren van Plexus zoals ze waren vastgesteld. Niet voor niets is de Haemerszaal naar hem vernoemd.

Gratificaties

Al met al is het niet verwonderlijk dat Haemers vanwege zijn uitzonderlijke en uitmuntende prestaties bijna jaarlijks een gratificatie op zijn reguliere salaris kreeg toegekend in het kader van het Bewust Belonen: zijn inzet en betrokkenheid gingen ver uit boven wat gezien zijn functie van hem mocht worden verwacht. 

Prins Constantijn terechtgewezen

In zijn dankwoord zei de blij verraste Haemers dat hij niet wist dat een buitenlander - Haemers is Belg - ook voor een lintje in aanmerking kon komen. Hij putte ook uit de vele anecdotes uit zijn Plexustijd. Zo vertelde hij dat hij prins Constantijn eens had opgedragen een vergaderzaal op te ruimen; de de koninklijke hoogheid was wegens een bespreking van de Veerstichting in het pand. Haemers kende prins niet en vond dat er teveel rommel achter dreigde te blijven in de zaal. De Veerstichting nam het sportief op en bezorgde Haemers een taart...

(CH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.