Universiteit Leiden

nl en

In memoriam Jan Marsilje (6 november 1936 - 21 april 2017)

Op 21 april overleed op tachtigjarige leeftijd onze oud-collega Jannis Willem (Jan) Marsilje.

Jan, geboren en getogen in Terneuzen, kwam in 1958 naar Leiden om geschiedenis te studeren. Vanaf 1961 tot zijn pensionering in 2001 was hij als student-assistent, later als medewerker en hoofdmedewerker in dienst van de opleiding geschiedenis. In het midden van de jaren tachtig was Jan voorzitter van de opleiding geschiedenis, maar bovenal was hij een toegewijd lid van de sectie Middeleeuwse geschiedenis. In 1985 promoveerde hij op het nog altijd zeer nuttige proefschrift Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode ± 1390-1477. Later was hij als redacteur betrokken bij de totstandkoming van verschillende bundels, waaronder hèt moderne standaardwerk over de Leidse geschiedenis: Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad.

Jan was een uitstekend docent, en koesterde een grote belangstelling voor het middelbaar onderwijs - samen met Daan Roorda en Harry Pleket schreef hij een deel van de VWO-geschiedenismethode Speurtocht door de eeuwen, en hij was enkele jaren als leerkracht werkzaam aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden. Veel oud-studenten zullen zich hem vooral herinneren als de docent die, gehuld in een karakteristiek oranje-bruin colbertje, jarenlang het eerstejaars overzichtscollege middeleeuwse geschiedenis verzorgde. Hier toonde hij zijn educatieve meesterschap: vaardig, erudiet en met onderkoelde humor voerde hij de studenten de middeleeuwen binnen en zo wist hij velen voor dit tijdvak te interesseren. Daarnaast verzorgde hij tal van werkcolleges rond het thema van de middeleeuwse stad, waarbij hij opnieuw blijk gaf van zijn doceertalent. In veel kleinere kring stond hij, samen met zijn echtgenote Addy, bekend om zijn grote liefde voor Mechelse en Tervuerense herders en Groenendaelers. Zijn werkkamer werd jarenlang gesierd door het portret van een van zijn honden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.