Universiteit Leiden

nl en

Virtuele collegezaal voor zomercursus met Amerikanen

Ter voorbereiding op de Summer School Law, Power and Inequality in juni volgden twintig studenten van de University of Maryland (VS) en de Universiteit Leiden de afgelopen drie weken gezamenlijk college in een virtueel lokaal. Het enige verschil met een ‘echt’ college was dat iedereen thuis achter een computer zat. Toch konden ze elkaar zo alvast wat beter leren kennen en is er in juni al gedeelde kennis wanneer het Leidse college van start gaat.

Op de Oude Sterrewacht zit student-assistent Celine Chaigneau alleen achter haar laptop. ‘Momentje, er steekt iemand z’n hand op, even haar microfoon aanzetten’, onderbreekt ze haar uitleg over het virtuele klaslokaal Global Classroom. Celine zorgt ervoor dat het online college – dat doet denken aan een soort Skype – ordelijk verloopt en dat alleen de juiste mensen spreekrecht hebben. ‘Ook als er technische problemen zijn probeer ik die op te lossen. Gelukkig is het programma heel straight forward, dus tot nu toe gaat dat prima.’

Docente Maartje van der Woude (Hoogleraar Rechtssociologie) koos voor deze nieuwe manier van lesgeven om de studenten zo alvast goed voor te bereiden op de komende Summer School. ‘Ik zocht al langer naar een manier waarop ik kennisverschillen tussen Leiden en Amerika vooraf in kaart kon brengen en dat lukt op deze manier erg goed’, vertelt ze enthousiast. ‘Ook van studenten krijg ik enthousiaste reacties en na afloop van de les krijg ik nog geregeld mailtjes met inhoudelijke reacties op de behandelde stof.’

In de drie voorbereidende colleges staan dezelfde drie kenbegrippen centraal als in de Summer School: lawpower en inequality. ‘Het doel is vervolgens niet alleen dat studenten de relatie tussen deze drie begrippen gaan zien, maar ook dat ze leren dat begrippen op verschillende plekken in de wereld een geheel andere lading kunnen hebben’, legt Van der Woude uit. Om het daarover te hebben worden studenten nu alvast in kleine virtuele gespreksgroepjes geplaatst en is er ruimte voor vragen aan de docenten.

‘Het doel van deze drie colleges is dat de studenten zich de komende maand op de Summer School kunnen voorbereiden en dat ze al een gedeelde basiskennis hebben’, legt Van der Woude uit. Zodra de acht Amerikanen van de University of Maryland in juni dan naar Leiden komen, staat hen een vol programma te wachten. Samen met elf Leidse studenten volgen ze niet alleen theoretische colleges, maar gaan ze ook op excursie naar de Hortus en het Internationaal Strafhof in Den Haag. ‘Je houdt studenten natuurlijk niet wakker als je ze zeven dagen lang alleen maar kennis inpompt’, lacht Van der Woude.

Aan het einde van het laatste virtuele college zijn alleen Celine en Van der Woude nog ‘in de zaal’. Geen technische problemen vandaag en het idee van kleinere gespreksgroepjes pakte goed uit, evalueren ze kort. Hoewel ze beiden dus erg enthousiast zijn, blijft het volgens Celine wel vooral een hulpmiddel. ‘Het is goed dat studenten elkaar in juni echt gaan ontmoeten. Het zou raar zijn als dit het laatste college was en je elkaar nooit echt had gezien.’

(Tekst IJsbrand Terpstra)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.