Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden participeert in EU-project over radicalisering onder jongeren

Dr. Mark Dechesne, universitair hoofddocent bij het Leiden University Dual PhD Centre (FGGA), zal als onderzoeksleider participeren in een groot nieuw internationaal project DARE (Dialogue about Radicalisation and Equality) over radicalisering onder jongeren in Europa. Het project heeft van 9 tot en met 11 mei een openingsconferentie in Manchester.

Het onderzoeksproject

Het DARE-project is bedoeld om het begrip van radicalisering te verbreden, te laten zien dat radicalisering niet eigen is aan een bepaalde gemeenschap of een bepaald geloof, en te onderzoeken welke effecten radicalisering heeft op de samenleving als geheel. Het onderzoek zal gaan over de wijze waarop jongeren worden blootgesteld aan radicale boodschappen en radicale personen, hoe ze reageren op dergelijke boodschappen en personen, en hoe keuzes en gedrag van jongeren erdoor worden beïnvloedt, en hoe in een toenemend complexe samenleving opvattingen over burgerschap en de samenleving ontstaan.

DARE zal zich richten op mensen tussen 12 en 30 jaar, aangezien deze groep een belangrijk doelwit is voor recruiters van radicale organisaties,  en onderzoek suggereert dat jongeren in deze categorie in het bijzonder gevoelig zijn voor radicalisme. Het project zal jongeren noch als slachtoffers noch als daders van radicalisering benaderen, maar als geëngageerde, reflexieve, vaak gepassioneerde sociale actoren die op zoek zijn naar informatie om zich aan vast te houden, in een wereld vol met extreme ideeën. De sociale benadering binnen het onderzoeksproject zal bovendien inzicht bieden in de alledaagse strategieën die jongeren zelf ontwikkelen om radicalisering te bespreken en tegen te gaan. Hierin schuilt groot potentieel om radicalisering aan te pakken.

EU Horizon 2020

Het projectconsortium omvat 15 partners in 13 landen - België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Malta, Noorwegen, Polen, Rusland, Nederland, Tunesië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. De Universiteit van Manchester is penvoerder van het project met een budget van 5 miljoen Euro. Het project is gefinancierd vanuit het EU Horizon 2020-kaderprogramma, met een looptijd van 4 jaar.

"Politiek geladen begrip"

"Radicalisering is een politiek geladen begrip dat de samenleving verdeelt," zegt Hilary Pilkington, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Manchester en penvoerder van het project. "Sociale wetenschappers kunnen maatschappelijke uitdagingen als radicalisering negeren - maar als ze dat doen, ontlopen ze de verantwoordelijkheid om te begrijpen en te reageren op het steeds gewoner worden van hate speech en het steeds extremer worden van opvattingen en uitlatingen”.

Valorisatie

DARE streeft naar een kritische beoordeling van bestaande inzichten en het genereren van hoogwaardige nieuwe empirische gegevens die de standaard in radicaliseringsstudies zullen verhogen en ons begrip zullen verbeteren van de omvang, de oorsprong, en psychologische, emotionele, en sociale dynamiek van radicalisering. Het onderzoek is rechtstreeks gekoppeld aan beleids- en praktijkdoelstellingen vanuit verschillende landen. Onder de producten behoren educatieve toolkits voor gebruik in onderwijsinstellingen en een toolkit ter evaluatie van bestaande deradicaliseringsprogramma's.

Mark Dechesne is als universitair hoofddocent verbonden aan het Leiden University Dual PhD Centre te Den Haag, waar een aanvullend opleidings- en begeleidingsprogramma wordt geboden aan duale promovendi, die beroepspraktijk en wetenschap met elkaar verbinden in onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.