Universiteit Leiden

nl en

EU - Erfgoed

In opdracht van de Europese Commissie doet PLATO tezamen met Panteia en Ockham IPS onderzoek naar de erfgoed sector.

Het onderzoek wordt verricht op verzoek van een Open management group van de EU, die zich moet bezinnen op de toekomst van de erfgoed sector en de opleidings- en trainingsnoodzaak/behoeften daarbinnen. Wij onderzoeken welke ontwikkelingen zich in de erfgoedsector voltrekken en welke nieuwe beroepen daar ontstaan of welke oude beroepen daar onder druk zijn komen te staan. De beoogde uitkomst van dit onderzoek is een startdocument voor verdere discussie tussen de EU landen over de verdere ontwikkeling van de sector en de professionals en vrijwilligers die daarin werkzaam zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.