Universiteit Leiden

nl en

Voortgang Humanities Campus

Tijdens de zesde en afsluitende bijeenkomst van de Klankbordgroep Humanities Campus heeft de universiteit verslag gedaan van haar beoordeling van de campusvarianten. Twee daarvan waren ingebracht door de universiteit en twee door de klankbordgroep.

Bestuurder Willem te Beest, aanwezig tijdens de bijeenkomst: "We gaan ruim 100 miljoen euro investeren in de nieuwe campus. Vraag is of we daarmee een toekomstvaste en duurzame campus kunnen realiseren. En ook, hoe we de continuïteit van onderzoek en onderwijs kunnen waarborgen indien we niet eerst een nieuw centraal onderwijsgebouw kunnen bouwen alvorens we het Lipsius slopen."

Deze dilemma's zal de universiteit voorleggen aan de gemeente Leiden, vertrekkend bij haar voorkeur voor het Campus Model. In februari zal het College van Bestuur naar verwachting de rapportage over het participatieproces in de klankbordgroep vaststellen en vervolgens haar bevindingen bij de gemeente indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.