Universiteit Leiden

nl en

Universiteit onderzoekt woonlocatie binnenstad voor bewoners Doelencomplex

De universiteit investeert de komende jaren fors in de renovatie en nieuwbouw van de Humanities Campus op het Witte Singel–Doelencomplex. In het voorkeursmodel, het Campus Model, van de universiteit moeten helaas 58 sociale huurwoningen op het Doelencomplex wijken. Samen met de gemeente is de universiteit hard op zoek naar andere woonlocaties.

Alternatieven binnen de singels

De universiteit wil de bewoners van het wooncomplex alternatieve huisvesting aanbieden die aansluit bij hun wensen. Er is daarom – op verzoek van de bewoners – vooral gezocht naar geschikte locaties voor woningbouw in de binnenstad. Eén van die locaties die nu wordt onderzocht, is de Plexuslocatie aan de Kaiserstraat 25. 
Eerder heeft de universiteit de bewoners van het Doelencomplex de Paviusstraat bij het LUMC aangeboden als woonlocatie. 

Pakket aan mogelijkheden

De komende maanden werkt de universiteit de plannen voor woningen op de Plexuslocatie verder uit. Op deze locatie kunnen mogelijk 23 woningen worden gebouwd. De universiteit wil naast Plexus nog andere, alternatieve locaties zoeken. Hierbij werkt de universiteit intensief samen met de gemeente Leiden. Doel is alle bewoners een goed woonalternatief te kunnen aanbieden. Alleen met een verhuizing van alle bewoners van het Doelencomplex kan het gewenste Campus Model van de universiteit gerealiseerd worden.

Verhuizing medewerkers

Als woningbouw op de Plexus-locatie doorgaat, moeten de hier gevestigde universitaire diensten voor studenten en onderwijs elders worden ondergebracht. Voor de medewerkers van Plexus betekent dit een verhuizing op termijn, naar verwachting niet vóór 2018/2019.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.