Universiteit Leiden

nl en

Universiteit in gesprek met buurtbewoners over Humanities Campus

De Universiteit Leiden wil op het Witte Singel-Doelencomplex een vernieuwde Humanities Campus ontwikkelen. Ze onderzoekt de mogelijkheid om grond van woningbouwvereniging De Sleutels te verwerven. Op 17 november ging zij met de bewoners in gesprek.

Slechte staat

De faculteit Geesteswetenschappen is de laatste jaren flink gegroeid. De slechte staat van de meer dan 35 jaar oude gebouwen en de verspreide ligging ervan belemmeren de faculteit al lange tijd in haar functioneren. Er zijn te weinig mogelijkheden voor ontmoeting en samenwerking van studenten en medewerkers van de vele hier gehuisveste instituten en opleidingen.

Betere verbinding

De universiteit onderzoekt de mogelijkheden van een vernieuwde en levendige campus voor de nog groeiende faculteit, met een betere verbinding tussen de gebouwen aan de singelzijde en de panden in het centrum. Ze heeft transparante gebouwen voor ogen die onderling verbonden zijn door een nieuw ingerichte en aantrekkelijke buitenruimte, en, in de toekomst, met het Singelpark. Meer verbinding met de stad, meer ontmoetingsmogelijkheden, meer groen. Kortom: een aantrekkelijke campus die 24/7 in beweging is.

Plein aan het water

De universiteit wil op de nieuwe campus gebouwen realiseren die met elkaar verbinding staan rondom een centraal plein aan het water van de Witte Singel. Om die reden wil zij graag de grond overnemen van de woningbouwvereniging waar nu woningen staan, aan de Sebastiaansdoelen – tegenover de Doelengracht. De universiteit ging hierover op 17 november in gesprek met de bewoners van de 58 woningen. Uitgangspunt is dat de universiteit – in geval van overname – voor nieuwe woningen zorgt op een andere plek.

Zorgvuldig proces

Voordat sprake is van overname wordt een zorgvuldig traject gestart. Enerzijds zal de universiteit de bewoners een goed aanbod moeten doen voor een goed alternatief op een andere locatie in de stad. Anderzijds zal een ruime meerderheid van de bewoners (70 procent) in moeten stemmen met het aanbod van de universiteit. Dit traject zal het komende jaar plaats gaan vinden. Een verhuizing zou pas over enkele jaren aan de orde zijn.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de herontwikkeling van het gebied hebben universiteit en gemeente Leiden vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten. In tien jaar tijd worden de gebouwen van de faculteit een voor een aangepakt, variërend van verbouw, renovatie tot grootschalige casco-renovatie.

Stedebouwkundigplan

Stapsgewijs kunnen binnen het voorkeursplan vanaf 2016 worden aangepakt: renovatie P.J-Veth-gebouw, opbouw UB (Asian Library), verbouwing van het Arsenaal, casco-renovatie van de gebouwen tussen UB en kantongerecht, casco-renovatie van de gebouwen aan de Reuvensplaats, de nieuwbouw van een onderwijsgebouw en, ten slotte, de casco-renovatie van de gebouwen aan de linkerkant van de UB. In 2025 zou de nieuwe campus dan klaar kunnen zijn. Als de nota door de gemeenteraad wordt aanvaard, wordt hierna een stedebouwkundigplan ontwikkeld waarin de plannen verder worden uitgewerkt en participatiemogelijkheden zijn opgenomen. Zie ook Humanities Campus

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.