Universiteit Leiden

nl en

Studenten over de werk- en onderwijsomgeving WSD-Complex

Naast medewerkers gaven ook studenten hun mening over het WSD-Complex. In totaal hebben 440 studenten de evaluatie ‘Werk- en onderwijsomgeving WSD-Complex’ ingevuld waarvan 37 internationale studenten. Dat is samen goed voor een betrouwbare weergave van de meningen.

Opzet evaluatie

De hoofdvragen van het onderzoek waren:

 • Hoe tevreden zijn de studenten over het gebouwencomplex?
 • Wat zijn volgens studenten de plus- en minpunten van het gebouwencomplex?
 • In hoeverre ondersteunt het gebouwencomplex activiteiten van studenten?


De resultaten van de evaluatie zijn afgezet tegen de CfPB-indicator 2014; gemiddelde scores uit 105 metingen bij diverse werkomgevingen. Deze scores zijn het eerste ijkpunt of de huidige situatie onder of boven gemiddeld scoort. Daarnaast zijn de resultaten naast de evaluatie van medewerkers gelegd en zijn ook Nederlandse en internationale studenten met elkaar vergeleken.

Conclusies

Uit de evaluatie kunnen we het volgende concluderen over het complex en de faciliteiten:

 • De huidige positionering van de faculteitsgebouwen wordt door studenten als prettig ervaren.
 • Een behoorlijk deel van de studenten is echter ontevreden over het duurzame en internationale karakter van het complex.
 • De architectuur en uitstraling van het complex scoren slecht, net als bij de medewerkers.
 • Er is veel ontevredenheid over het stallen van fietsen.
 • Studenten zijn zeer tevreden over de openingstijden.
 • De studenten vinden een goed aanbod van studieplekken en ICT de belangrijkste elementen van de onderwijsomgeving. Op dit moment is hier ontevredenheid over. Dit geldt extra voor internationale studenten.
 • Over het aanbod van onderwijsruimten is men over het algemeen behoorlijk tevreden. Men vindt het prettig om onderwijs op het complex te kunnen volgen.
 • Studenten zijn, net als de medewerkers, echter minder tevreden over de vormgeving en inrichting van de onderwijsruimten. Met name de (platte) collegezalen zonder daglicht worden benoemd als onprettig en claustrofobisch, waardoor onderwijs volgen in deze ruimtes als onprettig wordt ervaren.
 • Daarnaast hebben studenten via de mailbox toekomstWSD@hum.leidenuniv.nl onder andere te kennen gegeven dat het klimaat en de luchtvochtigheid in de collegezalen aandachtspunten zijn.
 • Engelstalige studenten zijn opvallend minder tevreden met de lunchruimte en restauratieve voorzieningen.


Overall gezegd zijn studenten, net als de medewerkers, van mening, dat het WSD-complex toe is aan vernieuwing. Het volledige overzicht van de evaluatie is te vinden in het evaluatierapport onder het bericht. 

De resultaten van de studenten evaluatie wordt als aanvulling op de technische en financiële gegevens over de gebouwen ingebracht bij het projectteam als deel van de verkenningsfase

Heb je vragen over de resultaten, wil je straks meedenken in een van de werkgroepen of wil je ons nog punten meegeven? Stuur dan een mail naar toekomstWSD@hum.leidenuniv.nl.

Klik hier voor het 'Eindrapport evaluatie studenten WSD-complex'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.