Universiteit Leiden

nl en

Resultaten evaluatie ‘Werk- en onderwijsomgeving WSD-Complex’

Hoe tevreden ben jij als medewerker over je werk- en onderwijsomgeving? Bijna 300 medewerkers van de FGW hebben deze vraag beantwoord door de evaluatie ‘Werk- en onderwijsomgeving WSD-complex’ in te vullen. Dank voor alle input! De resultaten geven het procesteam inzicht en input voor de discussie met Vastgoed over de toekomst van het WSD-complex.

Conclusie

We hebben de resultaten uit deze evaluatie afgezet tegen de CfPB-indicator 2014, dit zijn de gemiddelde scores uit 105 metingen bij diverse werkomgevingen. Het WSD-complex scoort ten opzichte van deze indicator slecht. Gemiddeld zijn de medewerkers van FGW over twee derde van de aspecten van de gebouwen, directe werkomgeving en het complex ontevreden. De tevredenheid over de organisatie en de inhoud van het werk ligt juist hoger dan gemiddeld.

Een samenvatting:

  • n alle gebouwen is men ontevreden over de het aanbod aan overlegplekken, de communicatiemogelijkheden en de sanitaire voorzieningen
  • Men is ook ontevreden over de staat van onderhoud en de representativiteit, behalve in het Arsenaal
  • De bereikbaarheid, vormgeving en inrichting van de college en werkgroepzalen, de internationale uitstraling en de restauratieve voorzieningen hebben lage scores.  Met het oog op het primaire proces van de faculteit zijn deze scores zorgwekkend
  • De meeste respondenten (53%) vinden de inrichting van het gebouw waarin zij werken niet inspirerend en een behoorlijk deel vindt dat er onvoldoende uitwisseling van kennis en ervaring kan plaatsvinden en de werkomgeving niet professioneel is
  • Slechts een klein percentage van de medewerkers vindt de gebouwen ondersteunend voor de productiviteit van de faculteit of ondersteunend aan de creativiteit en kennisuitwisseling
  • Bijna 50% van de respondenten vindt het complex geen prima visitekaartje voor de organisatie, onaantrekkelijk voor studenten en niet wervend voor sollicitanten en gasten
  • Hoewel het een hoog percentage is, vindt ‘slechts’ 77% dat er veilig kan worden gewerkt in zijn of haar gebouw

Alle gebouwen zijn aan grootschalig onderhoud en diverse functionele verbeteringen toe, maar met name de gebouwcomplexen Lipsius, Noord (Matthias de Vrieshof) en Zuid (Van Wijkplaats en Van Eijckhof) belemmeren de faculteit op dit moment door hun opzet in haar functioneren. De uitkomsten van de evaluatie van de werk- en onderwijsomgeving bevestigen dit algemene beeld ruimschoots. Over Lipsius, Noord en Zuid is men respectievelijk over maar liefst 71%, 76% en 84% van de aspecten ontevreden. 

Benieuwd naar meer algemene resultaten of resultaten per gebouw? Lees dan het evaluatierapport.

Vervolg

De resultaten uit de evaluatie ondersteunen de noodzaak van een zeer grondige ingreep op het WSD-complex. De resultaten worden ingebracht bij het projectteam van Vastgoed als aanvulling op technische en financiële gegevens over onze gebouwen. In april is inmiddels ook een enquête uitgezet onder studenten, waarin gedeeltelijk dezelfde vragen terugkomen. Dan kunnen we de meningen van studenten spiegelen aan die van medewerkers. 

Heb je nog vragen over de resultaten, stuur dan een mail naar toekomst wsd of kom naar het spreekuur. Het volgende spreekuur is op 5 juni om 13 uur in Lipsius 2.01b.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.