Universiteit Leiden

nl en

Rapportage participatie naar gemeente

De universiteit heeft op 15 februari 2017 het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden de Rapportage Herontwikkeling Witte Singel-Doelencomplex aangeboden.

In de rapportage doet de universiteit verslag van gesprekken met omwonenden en belanghebbenden die in 2016 en 2017 hebben plaatsgevonden. Onder toeziend oog van de door de gemeente aangestelde onafhankelijk procesbegeleider Co Vrouwe werden zes bijeenkomsten van de Klankbordgroep Humanities Campus georganiseerd. Tijdens de laatste bijeenkomst op 6 februari 2017 deed de universiteit verslag van haar bevindingen en de dilemma’s waarvoor zij zich gesteld ziet.

De rapportage geeft voorts inzicht in de gestelde vragen en zorgen van deelnemers aan de klankbordgroep en de wijze waarop deelnemers konden bijdragen aan de ideevorming voor de Humanities Campus.  In de rapportage wordt ook verslag gedaan van het alternatieve sociale woningaanbod dat de universiteit doet aan bewoners van het Doelencomplex indien hun woningen gesloopt zouden moeten worden.

Naar verwachting zal de gemeente Leiden medio 2017 haar standpunt inzake de campusplannen bekend maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.