Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling programma van eisen Arsenaal

Met het oog op de nieuwe Humanities Campus zijn er technische vooronderzoeken in het Arsenaal gedaan.

Nu wordt er verder gegaan met de volgende stap in de planvorming: het ontwikkelen van een programma van eisen. Tijdens diverse workshops en bijeenkomsten wordt er met de toekomstige gebruikers nagedacht over de technische en functionele eisen en wensen die de gebruikers aan het gebouw willen stellen. 

In het verlengde van het Humanities Campus Concept wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de gewenste functies in het gebouw en de onderlinge relaties tussen deze functies, maar ook naar de samenwerking binnen de werkomgeving en de positionering daarvan. Ook (onder meer) de gewenste identiteit en uitstraling, locaties van balies, routing van logistieke processen, faciliteiten, toegankelijkheid en beveiliging zijn onderwerpen die besproken worden in deze fase. Het programma van eisen zal vervolgens door een architect verder uitgewerkt worden in een ontwerp.

Schuifplan

Op 22 november 2016 heeft het faculteitsbestuur besloten waar iedereen komt te zitten in de eindindeling in 2025. Momenteel is men druk aan het werken aan het opstellen van het schuifplan met interne en externe adviseurs. De verhuisbewegingen worden hierin uitgewerkt vanaf de bestaande indeling naar de vastgestelde nieuwe eindindeling in 2025. Voor de zomer wordt er hopelijk meer duidelijkheid gegeven over het schuifplan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.