Universiteit Leiden

nl en

Nota van Uitgangspunten vastgesteld in gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op 21 januari jongstleden de Nota van Uitgangspunten Humanities Campus vastgesteld. Hiermee gaat de gemeente akkoord met de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van het hele gebied van het huidige WSD-complex. Ook de zorg voor de bewoners van de sociale huurwoningen op het Doelenterrein is besproken.

Participatietraject

Met het vaststellen van de nota is uitdrukkelijk nog geen besluit genomen over wat er met de sociale huurwoningen op het doelenterrein gaat gebeuren. De Universiteit wil graag de grond van de gemeente overnemen zodat het zogeheten ‘Plazamodel’, het voorkeursmodel van de nieuwe campus met een plein als hart, gerealiseerd kan worden. Onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider wordt een participatietraject opgestart met de bewoners van dit wooncomplex, waarin de verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Uiteindelijk hebben de bewoners het laatste woord: alleen als 70% van de bewoners akkoord gaat met het voorstel van de Universiteit, is het mogelijk om de grond over te nemen.

Voorkeursmodel

In de presentatie van de nota is al wel gesproken over het voorkeursmodel van de universiteit, het Plazamodel. Vastgoed heeft samen met de faculteit de afgelopen twee jaar gekeken naar verschillende mogelijke invullingen van het WSD-complex om een ware Humanities Campus te realiseren. Uit deze uitgebreide verkenning is dit voorkeursmodel gekomen.

Humanities Campus
Humanities Campus

In dit model (twee varianten) vormt een plein het hart van de campus. Om echter voldoende ruimte te bieden aan de faculteit en de partnerinstellingen, zou de campus moeten uitbreiden op het Doelenterrein zelf. Zodoende is het stuk grond van de woningen in beeld gekomen. Indien de grond overgenomen kan worden (na instemming van 70% van de bewoners), kan het Plazamodel gerealiseerd worden. Indien de grond niet overgenomen kan worden, zal een alternatief plan uitgewerkt worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.