Universiteit Leiden

nl en

Nota van Uitgangspunten Humanities Campus bij gemeente

De volgende stap naar een nieuwe Humanities Campus is gezet! De nota van uitgangspunten Humanities Campus, die is opgesteld door de gemeente in samenwerking met de universiteit, is behandeld door Burgemeester en Wethouders van gemeente Leiden. Hierin staat onder andere de wens van de universiteit om op het Doeleneiland uit te breiden.

Groot belang

De nota van uitgangspunten geeft een eerste richting aan de voorbereiding van een ontwikkelingsplan voor het gehele gebied van het WSD-complex. De gemeente Leiden heeft er groot belang bij dat de Humanities Campus aan de westkant van de binnenstad gevestigd blijft.  Dat versterkt volgens de gemeente de status van Leiden als universiteits- respectievelijk kennisstad. 

De gemeente geeft daarnaast in de nota aan dat de herontwikkeling ook een belangrijke verbetering betekent van de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van de binnenstad. Bijvoorbeeld als de schakel in het singelpark. B&W heeft de gemeenteraad gevraagd de nota vast te stellen. De nota van uitgangspunten is bij de gemeente op te vragen.

Mogelijke uitbreiding op Doeleneiland

Tegenover het Lipsius ligt het woningcomplex van woningcorporatie De Sleutels. Voor een optimale kwaliteit van de nieuwe huisvesting van het Humanities Campus, heeft de universiteit de wens om deze locatie te betrekken bij de campus. Deze optie moet nog verder worden uitgewerkt. Ook zullen De Sleutels en haar huurders (op basis van de benodigde draagvlakmetingen) in moeten stemmen met sloop en compensatie-aanbod. De eerste gesprekken met de Sleutels en haar bewoners zijn in gang gezet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.