Universiteit Leiden

nl en

Nota van Uitgangspunten

De gemeente heeft een Nota van Uitgangspunten geschreven in samenwerking met de Universiteit Leiden. In deze nota staan de ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex beschreven. De nota ondersteunt de universitaire ambitie om een inspirerende Humanities Campus te ontwikkelen.

Ruimtelijke uitgangspunten

De gemeente Leiden heeft er groot belang bij dat de Humanities Campus aan de westkant van de binnenstad gevestigd blijft. Een vernieuwde campus op deze plek versterkt de status van Leiden als universiteits- respectievelijk kennisstad. Met de herontwikkeling wordt gewerkt aan een sterk verbeterde verbinding tussen de binnenstad en de overzijde van de singel, en aan inpassing van de singelparkroute.

Visie Humanities Campus

We zien een vernieuwde Humanities Campus voor ons, een die ook echt een campusgevoel oproept. Een aantrekkelijk gebied waar studenten graag verblijven, met veel ruimte voor ontmoeting en met brede openingstijden van universitaire voorzieningen, ook ’s avonds en in het weekend. We hebben de wens om het gehele Doeleneiland te gebruiken om onze ambitie te realiseren. 

Zie hier de Nota van Uitgangspunten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.