Universiteit Leiden

nl en

Koningin opent vandaag gerenoveerd Academiegebouw

Koningin Beatrix verrichtte op 31 augustus 2009 de opening van het gerenoveerde Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Het interieur van het Academiegebouw is grondig verbouwd en beter geschikt gemaakt voor zijn representatieve functie. Tevens is de zwaar aangetaste dakconstructie hersteld.

Bekijk de foto-impressie

Restauratie

Het Academiegebouw heeft een ingrijpende renovatie ondergaan. Een van de belangrijkste aanleidingen voor de restauratie was de door de bonte knaagkever aangetaste dakconstructie van het gebouw, die grondig is hersteld. Het groot onderhoud is aangegrepen om ook de rest van het gebouw aan te pakken. Een deel van het gebouw is heringericht en meer geschikt gemaakt voor ontvangsten. Verder is een groot deel van het binnenstucwerk, de plafonds, de vloerafwerking en de technische installatie vervangen. Zowel binnen als buiten zijn tal van kozijnen vervangen en is alles opnieuw geschilderd.

Betekenis Academiegebouw

Het Academiegebouw vormt het hart van de Universiteit Leiden en is het oudste gebouw van de universiteit. De student volgt er colleges en studeert er af, de PhD-student verdedigt er zijn proefschrift, de pas benoemde hoogleraar spreekt er zijn oratie uit en de scheidende professor houdt er zijn afscheidsrede. Professor Cleveringa sprak er op 26 november 1940 zijn protest uit tegen het ontslag van joodse collega-hoogleraren door de Duitse bezetter. Dit protest betekent veel voor de universiteit en wordt ieder jaar in het Academiegebouw herdacht.

Bijeenkomst

De Koningin verrichtte de openingshandeling door een bronzen reliëfsculptuur van de beeldend kunstenaar Theo van de Vathorst te onthullen, die op symbolische wijze verbeeldt dat Willem van Oranje de stad Leiden in 1575 een universiteit schonk. Voorafgaand aan de onthulling was er een bijeenkomst voor genodigden in het Groot Auditorium van het Academiegebouw. Na een kort welkomstwoord door rector magnificus prof. mr. Paul van der Heijden sprak prof.dr. Henk te Velde een rede uits onder de titel 'Willem van Oranje, een held uit het verleden'. Prof. H.J.L. Vonhoff, voorzitter van de 'Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting', gaf een korte toelichting geven op de reliëfsculptuur. 


De tekst van de reliëfsculptuur luidt: 
  
RELIËFSCULPTUUR DOOR THEO VAN DE VATHORST
  
Symbolische voorstelling van de schenking van de universiteit aan de stad Leiden door Willem van Oranje in 1575. 
  
Aangeboden aan de universiteit door de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, 
ter gelegenheid van de heropening van het Academiegebouw na restauratie, op 31 augustus 2009.  
  
Vind hier de beschrijving van de sculptuur door dr. Louk Tilanus. 

(10 augustus 2009/DH)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.