Universiteit Leiden

nl en

Klankbordgroep Humanities Campus van start

Op 13 juni heeft de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus plaatsgevonden. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden is het participatietraject, onder toeziend oog van procesbegeleider Co Vrouwe van start gegaan. De vergadering werd voorafgegaan door een korte rondleiding langs drie gebouwen van de faculteit.

Rondleiding

Om de deelnemers een indruk te geven van de gebouwen van de faculteit, werd een korte rondleiding gegeven. Op de foto Marjana Rhebergen, een van de rondleiders namens de faculteit. Cluster Zuid werd als eerste gebouw bezocht. Daarna volgde het Reuvens en als laatste het Lipsius, waar de rondleiding eindigde bij de expositie Humanities Campus.

Rondleiding
Rondleiding

Expositie Humanities Campus

De klankbordgroep kreeg een 'sneak preview' van de expositie Humanities Campus met een toelichting van Frank Werner, stedenbouwkundige van architectenbureau KCAP. De expositie belicht het verleden, het heden en de toekomst van het Witte Singel-Doelencomplex. De expositie wordt gaandeweg het project aangevuld met de nieuwste inzichten en ontwerpen van gebouwen.

De komende tijd worden rondleidingen georganiseerd voor geïnteresseerde medewerkers. In september starten de rondleidingen voor overige geïnteresseerden. U kunt zich opgeven voor een rondleiding via dit aanmeldformulier.

De droom van de faculteit

Menno Tuurenhout, portefeuillehouder Bedrijfsvoering van de Faculteit Geesteswetenschappen, is voorzitter van de klankbordgroep. Hij nam de aanwezigen mee in de droom van de faculteit. De faculteit staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en wil die positie verder versterken. Hiervoor is een moderne en aantrekkelijke onderwijsomgeving nodig, en ruimte om verder te kunnen groeien.

Presentatie door stedenbouwkundige

Presentatie Frank Werner
Presentatie Frank Werner

Frank Werner, stedenbouwkundige van architectenbureau KCAP, gaf een presentatie van het gedane onderzoek naar de mogelijkheden van het gebied. Ook liet hij zien welke stedenbouwkundige kaders daaraan ten grondslag liggen. 
Daarna ging het gezelschap in twee groepen uiteen om in gesprek te gaan over het project en om alle vragen die leven te verzamelen. Deze vragen en opmerkingen geven input voor de volgende bijeenkomst(en) in september en oktober.

Samenstelling klankbordgroep

De klankbordgroep zal gaandeweg van samenstelling wisselen, afhankelijk van de fase van het project. Bij de bijeenkomst van 13 juni waren aanwezig:

 • Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk 
 • Wijkcomité Vreewijk 
 • Bewonerscommissie Doelencomplex 
 • Bewoner Doelencomplex 
 • Omwonenden uit Vreewijk 
 • Huurdersbelangenvereniging De Eendracht 
 • Historische vereniging Oud Leiden 
 • Vrienden van het Singelpark 
 • Wijkagent 
 • Universiteit Leiden 
 • Gemeente Leiden 
 • Woningcorporatie de Sleutels
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.