Universiteit Leiden

nl en

Humanities Campus: wie komt waar?

Vorige week heeft het faculteitsbestuur de eindindeling van de nieuwe Humanities Campus vastgesteld. De instituten krijgen elk een decentraal gebouw tot hun beschikking en de medewerkers werkzaam in acht gedeelde opleidingen worden gehuisvest per BA-opleiding.

Eindindeling

De indeling over de gebouwen is als volgt: 

Arsenaal
Instituut LUCAS en medewerkers primair werkzaam bij BA-opleidingen van instituut LUCL: Engelse taal en cultuur, Duitse taal en cultuur en Latijns-Amerikastudies

Centraal gebouw 
Academisch Talen Centrum, café, grote hoorcollegezalen, congrescentrum (Nieuwbouw/renovatie Lipsius)

Cluster Noord 
Instituut LUCL en medewerkers primair werkzaam ten behoeve van BA opleidingen van instituut LUCAS: Nederlandse taal en cultuur/Dutch Studies, Franse taal en cultuur, Italiaanse taal en cultuur, Russische studies en Afrikaanse talen en culturen, Instituut voor de Nederlandse Taal, Linguïstic labs

Cluster Zuid 
Instituut LIAS, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Afrika-Studiecentrum Leiden, bibliotheek Nederlands

Huizingagebouw 
Instituut Geschiedenis

Reuvensplaats 
Faculteitsbestuur, faculteitsbureau, Leids Academisch Kunstcentrum, Humanities Lounge (restaurant)

PJ Veth-gebouw 
Instituut Wijsbegeerte, Academie der Kunsten, Confucius Instituut

Alle decentrale gebouwen huisvesten hiermee een ‘eigenaar’. De grote kennisinstellingen worden gehuisvest nabij de UBL en het LIAS-instituut, waarmee zij verwantschap hebben.

Planning

Nu deze eindindeling is vastgesteld, is het mogelijk om gefaseerde verhuizingen voor medewerkers in te plannen. Het P.J. Veth is momenteel in renovatie en de ingebruikname staat gepland voor augustus 2017. Voor de daarop volgende gebouwen is de ingebruikname naar verwachting:

Arsenaal: derde kwartaal 2019

Cluster Zuid: derde kwartaal 2021

Vervolg

De indeling van de nieuwe campus kan alleen gerealiseerd worden inden het Campus Model gekozen wordt. De gemeente Leiden zal zich hierover naar verwachting medio 2017 uitspreken. 

Meer informatie over het project Humanities Campus 

Heb je vragen? Neem contact op met huisvestingsadviseur Elisa Meijer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.