Universiteit Leiden

nl en

Humanities Campus bijeenkomst: de afronding van het ophalen van input

Op 19 mei konden deelnemers aan de gebruikersbijeenkomsten en de verschillende managementlagen nog input geven op een aantal openstaande punten van het Humanities Campus Concept. Deze zomer wordt het concept geschreven, dus alle input was welkom!

Van WSD-complex naar Humanities Campus

Het project WSD-complex is omgedoopt naar Humanities Campus. Daar streeft onze faculteit samen met de partnerinstellingen naar: een aantrekkelijke, inspirerende, toekomstgerichte campus waar de Humanities community graag komt werken, studeren en ontmoeten. 

De afgelopen maanden werd binnen en buiten de faculteit veel input opgehaald voor het Humanities Campus Concept. Dit document zal de gebruikerseisen en –wensen voor de Humanities Campus weergeven, binnen de kaders die volgden uit de Verkenningsfase. Er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd met gebruikers over de thema’s werkomgeving, ontmoeting en onderwijsomgeving. De uitkomsten zijn steeds teruggekoppeld met wetenschappelijke directeuren, onderwijsdirecteuren, instituutsmanagers, het managementteam, opleidingsvoorzitters en het overlegorgaan van de studieverenigingen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de partnerinstellingen. Alle input in deze cruciale fase was welkom. Want de keuzes die nu gemaakt worden, zijn bepalend voor de daadwerkelijke opzet van onze toekomstige Humanities Campus. 

Op de Humanities Campus bijeenkomst op 19 mei werd de intensieve ophaalronde afgesloten met alle deelnemers. Het eerste deel bestond uit presentaties van het Cultuurhistorisch onderzoek, de stedebouwkundige randvoorwaarden en plannen en diverse keuzes uit het Humanities Campus Concept. Daarna is tijdens workshops nog een aantal thema’s besproken waar nog discussie over was; denk aan de vormgeving van thuisbasissen voor studenten en medewerkers, identiteit en uitstraling gebouwen, maten van kamers en werkgroepruimten. Daarnaast konden de aanwezigen feedback geven op verschillende stedenbouwkundige modellen voor de nieuwe Humanities Campus. 

Marjana van Rhebergen, hoofd Informatisering en Facilitaire zaken en Projectmanager Humanities Campus: “Het was een goede bijeenkomst waarin duidelijke uitspraken zijn gedaan. Met de input van de deelnemers kunnen we het Humanities Campus Concept echt op papier gaan zetten.”

Volgende stap

Op basis van alle verkregen input van de laatste maanden wordt nu het Humanities Campus Concept geschreven. Dit zal dienen als basis voor de technische en ruimtelijke Programma van Eisen van Vastgoed. Naar verwachting is het Humanities Campus Concept aan het einde van de zomer gereed en zal het gedeeld worden met alle medewerkers en de partnerinstellingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.