Universiteit Leiden

nl en

Het P.J. Veth-gebouw: eerste stuk in de schuifpuzzel van de Humanities Campus

In 2017 neemt de faculteit Geesteswetenschappen het vers gerenoveerde P.J. Veth-gebouw in gebruik. Hiermee is de eerste stap naar de realisatie van de Humanities Campus gezet. Maar wat er komt er allemaal kijken bij zo’n verbouwing?

P.J. Veth
P.J. Veth

Monument

Omdat het P.J. Veth-gebouw een monument is, wordt elke wijziging getoetst  door de Welstands- en Monumentencommissie Leiden. Zij adviseert de gemeente over vergunningsaanvragen voor verbouwingen in de stad. Aan de uiteindelijke renovatie gaat  een lang proces van overleggen, aanvragen en afwachten vooraf.

Inrichting bepalen

Carola Koetsier is facilitair accountmanager en vormt de spil tussen Geesteswetenschappen en de universiteitsbrede afdelingen Vastgoed, UFB en ISSC.  Ze is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Humanities Campus Concept en daarmee ook bij de inrichting van het P.J. Veth-gebouw. Koetsier: ‘Het heeft veel tijd gekost om te bepalen wat de optimale inrichting van het gebouw was. Bij de start van het project was nog onduidelijk wie het P.J. Veth-gebouw zou gaan gebruiken, en de oorspronkelijke indeling en monumentale status zorgden voor beperkingen. Besloten werd om er een gebouw voor studenten én werknemers van te maken. Dit bleek een goede zet. In het HCC is vastgesteld dat gebouwen met een combinatiefunctie van onderwijs en onderzoek ideaal zijn voor de faculteit. Deze keuze sluit daarom volledig aan bij de inrichting van de toekomstige campus.’

Inschikken

Maar daarmee ben je er nog niet. Het P.J. Veth-gebouw is gebouwd als Rijksherbarium en Botanisch Laboratorium, en is daar exact op ontworpen. Kleine, lage kamertjes worden afgewisseld door hoge collegezalen. Door de routing te veranderen zijn de twee gebouwdelen nu beter op elkaar aangesloten. De oude collegezaal wordt in ere hersteld en met de Study Lounge heeft het gebouw een prachtige ontmoetingsruimte, grenzend aan de Clusiustuin van de Hortus.

Details

De indeling van het gebouw is inmiddels zo goed als klaar. Wijsbegeerte, ACPA en het Confucius Instituut trekken in het gebouw. Een onderdoorgang in het P.J. Veth-gebouw sluit aan op de Singelparkroute. Het zorgt ervoor dat wandelaars vlakbij de Singel kunnen blijven lopen en dat het gebouw aan de kant van de Hortus ontsloten kan worden. Momenteel wordt slechts nog naar details gekeken: waar komt de pantry, hoe worden de collegezalen ingericht, waar komt het koffiestandje? ‘We willen dat de campus een plek wordt waar studenten komen en ook blijven – niet dat ze twee uur college volgen en meteen weer naar huis gaan,’ zegt Koetsier. ‘Daarom steken we veel werk in het inrichten van een goede study lounge.’

Pilots

Het gebouw behoudt een stukje van zijn oude functie als laboratorium. Koetsier: ‘We gaan het P.J. Veth-gebouw gebruiken om een paar pilots uit te proberen voor de toekomstige campus. Zo komt er een active learning classroom, die erop is gericht om twee onderwijsvormen - in groepjes en klassikaal - in één zaal te bieden. Daarbij worden beamers vervangen door touchscreens, hierdoor kunnen studenten makkelijker iets op ‘het bord’ aangeven of aanpassen.’ De inzichten van de pilots zullen helpen bij het optimaal inrichten van de toekomstige campusgebouwen.

Schuifpuzzel

Het Humanities Campus-project is een soort schuifpuzzel. ‘We pakken de gebouwen één voor één aan. Er ontstaat krapte wanneer er wordt verbouwd, maar het gefaseerd schuiven zorgt ervoor dat de situatie altijd werkbaar blijft en FGW’ers op het terrein blijven.’ De opening van het P.J. Veth-gebouw is een mooi visitekaartje voor de campus en de almaar groeiende faculteit. En dat is niet alleen praktisch wenselijk: ‘Het is ook gewoon een heel gaaf gebouw. Het wordt een hele leuke plek voor de studenten en werknemers,’ zegt Koetsier.

Humanities Campus
Humanities Campus
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.