Universiteit Leiden

nl en

Geen akkoord VSNU en Oxford University Press

De Nederlandse universiteiten en Oxford University Press (OUP) hebben geen nieuwe overeenkomst kunnen bereiken voor de toegang tot wetenschappelijke tijdschriften.

Voor de VSNU was het uitgangspunt in de onderhandelingen de transitie naar open access - vrij toegankelijke artikelen - zonder dat daarvoor dubbel betaald wordt door Nederlandse wetenschappers. OUP heeft een voorstel aan de Nederlandse universiteiten gedaan, waarin geen aanbod zat voor betaalbare open access. Daar kunnen de Nederlandse universiteiten niet mee akkoord gaan.

Stap terug

Het bod van OUP is, in vergelijking met de afspraken die de VSNU heeft gemaakt met andere uitgevers, een stap terug in plaats van een stap vooruit naar 100% open access in 2020. De VSNU gaat graag verder in gesprek met OUP, als OUP bereid is verdergaande en eerlijke afspraken te maken op het gebied van open access. Jaap Winter, hoofdonderhandelaar namens de VSNU en voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam: 'Uitgevers hebben de keuze om mee te gaan in deze ontwikkeling,  maar open access wordt hoe dan ook de nieuwe standaard. Met of zonder uitgevers.'

Medische tijdschriften

OUP is als uitgever vooral gespecialiseerd in medische tijdschriften. Daarom is het vooral voor de UMC’s van belang dat er een goed en toekomstbestendig akkoord komt. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) steunt de onderhandelingsinzet van de VSNU dan ook volledig. Zolang er geen overeenkomst is, zullen wetenschappers er rekening mee moeten houden dat ze op een andere manier toegang moeten krijgen tot de door hen gewenste artikelen die vanaf 1 mei 2017 worden gepubliceerd bij OUP. Het publiceren in de tijdschriften kan wel gewoon doorgaan.

Afspraken

Met wetenschappelijke uitgevers worden afspraken gemaakt over de abonnementsgelden voor wetenschappelijke tijdschriften namens alle Nederlandse universiteiten. De VSNU onderhandelt namens de Nederlandse universiteiten met deze uitgevers. Universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers open access dichterbij brengen. Dat OUP deze stap nu niet kan zetten, is te betreuren. Hiermee plaatst OUP, nota bene uitgever gelieerd aan een van ‘s werelds topuniversiteiten, zich geheel buiten het wereldwijde discours rond open access.

Verantwoordelijk

De bestuurders van de Nederlandse universiteiten voelen zich zeer verantwoordelijk voor het onderzoek van hun wetenschappers en zijn zich bewust van de gevolgen van de ontstane situatie voor al die wetenschappers.

Namens het College van Bestuur,

Prof.mr.  C.J.J.M.  Stolker, Rector Magnificus

Alternatieven

Medewerkers en studenten van de Universiteit Leiden houden toegang tot OUP artikelen van vóór 2017. Deze artikelen zijn verkrijgbaar via de Catalogus van de bibliotheek. Om aan recente artikelen uit lopende jaargangen te komen raden we u het volgende aan:

  • Medewerkers kunnen hun internationale netwerk gebruiken om PDF’s van deze artikelen op te vragen. Denk hierbij aan ResearchGate, Academia.edu of Mendeley. Houd hierbij rekening met de copyright-regels die deze netwerken hanteren.
  • U kunt het artikel ook opvragen bij één van de auteurs of een buitenlandse collega. Dit is auteursrechtelijk toegestaan onder de noemer ‘fair use’.
  • Medewerkers en studenten kunnen via Google Scholar vaak de auteursversies (= laatste versie van een artikel voordat het gepubliceerd wordt in een tijdschrift) van artikelen vinden, indien deze in open access bronnen is gepubliceerd.
  • Medewerkers en studenten kunnen gebruik maken van interbibliothecair leenverkeer. Daar zijn kosten aan verbonden, die de bibliotheek in het geval van OUP tijdschriften, op zich neemt. U dient hiervoor naar de bibliotheek te komen en bij de balie een aanvraag in te dienen. Heeft u een persoonlijk IBL –account dan kunt u dat hiervoor niet gebruiken omdat het gevraagde in Nederland niet geleverd kan worden.
  • Via diverse tools als Unpaywall, DOI en Open Access button kunnen Open Access versies van artikelen uit OUP tijdschriften worden gezocht.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.