Universiteit Leiden

nl en

Co Vrouwe procesbegeleider participatietraject Humanities Campus

De gemeente Leiden heeft een procesbegeleider aangesteld voor het monitoren van het participatietraject voor de nieuwe Humanities Campus van de Universiteit Leiden. De procesbegeleider, Co Vrouwe, voormalig manager Vastgoed en Ontwikkeling bij woningcorporatie Ons Doel, maakt de komende weken kennis met de betrokkenen.

Nota van Uitgangspunten

Op 21 januari 2016 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten “Humanities Campus, herontwikkeling Witte Singel-Doelencomplex” vastgesteld. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd een onafhankelijk procesbegeleider aan te stellen die de trajecten toetst op een zorgvuldig verloop. Met de komst van Co Vrouwe kunnen de overleggen met de belanghebbenden op korte termijn starten.

 

Humanities Campus
Humanities Campus

Klankbordgroep Humanities Campus

Om tot een gedragen Stedenbouwkundig plan te komen, start de universiteit binnenkort met een klankbordgroep. Hier nemen vertegenwoordigers uit de wijken en andere belanghebbende organisaties aan deel. 
Parallel aan deze bijeenkomsten start het overleg tussen de bewonerscommissie Doelencomplex met de woningcorporatie de  Sleutels. De procesbegeleider toetst beide trajecten op een zorgvuldig verloop.

Op de hoogte blijven?

Ga naar www.humanitiescampus.nl voor de laatste informatie over het project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.