Universiteit Leiden

nl en

Ambitiesessie onderwijs, onderzoek en uitstraling

Op 15 mei heeft de tweede ambitiesessie plaatsgevonden. Deze keer waren de WD’s, OD’s en instituutsmanagers uitgenodigd om samen met de stuurgroep aan de slag te gaan. Eerst werd iedereen bijgepraat over waar we nu staan in het visievormingsproces. Daarna gingen we met elkaar in kleine groepjes in discussie over: onderwijs, onderzoek en uitstraling.

Stand van zaken

We zitten midden in de fase van visievorming. In deze fase komen we er samen met vastgoed achter wat de randvoorwaarden zijn voor de toekomstige WSD-complex. Een aantal zaken zijn inmiddels wel duidelijk:

  • Het beschikbare grondoppervlak is een belangrijke factor. De verwachte groei in aantal studenten bepaalt mede het aantal benodigde vierkante meters. Ondertussen is het duidelijk dat we in ieder geval altijd moeten kijken naar scenario’s waar beiden zijden van de singel volledig benut worden.
  • De staat van de gebouwen helpt in de overwegingen renovatie of nieuwbouw. De huidige gebouwen hebben veel achterstallig onderhoud. Uit de medewerkersevaluatie blijkt dat het Arsenaal en Huizinga het beste scoren. Lipsius speelt een belangrijke factor zowel qua onderhoud (achterstallig) als qua positie van het gebouw.
  • Uit de eerste ambitiesessie waren buitenruimte en verbinding een belangrijke wens. We zien ze terugkomen in de eerste schetsen van de stedenbouwkundigen. Zo’n grote operatie zal gefaseerd aangepakt worden, zodat we ook tijdens de (ver)bouw periode gewoon door kunnen gaan met onderwijs en onderzoek.

Discussiethema's

Inmiddels gaat het procesteam ook aan de slag met het Programma van Eisen voor het toekomstige WSD-complex. Daarom stonden de thema’s onderwijs, onderzoek en uitstraling van de toekomst op de agenda. Tijdens de discussies bleek een thema-overschrijdende visie naar boven te komen: de campus van de toekomst moet zorgen voor de vorming van een hechte en productieve academische gemeenschap en daarom expliciet de ontmoetingsplek moet zijn tussen studenten, docenten, onderzoekers en gasten. Deze visie had invloed op de uitkomsten van elk van de afzonderlijke thema’s:

  • Het FGW-Onderwijs van de toekomst – De centrale gedacht bij dit thema was ‘Klein binnen groot’: onderscheid van o.a. academies/schools en behoefte aan identiteit/herkenning binnen het grotere geheel. Deze centrale gedachte werd aangevuld met de volgende vier trends en ambities: differentiatie (in typen studenten, programma’s en typen onderwijs),  digitalisering, on campus en (sociale) interactie.

  • Het FGW-Onderzoek van de toekomst en de relatie daarbij met externe partners – Naast individueel onderzoek zal er ook meer groepsgewijs onderzoek plaatsvinden. Waarbij er veranderende samenstellingen van onderzoeksgroepen en thema’s zijn in de tijd, waaronder echt tijdelijke projecten van rondreizende groepen en externe partners die verweven zitten met de faculteit. Er is behoefte aan congresfaciliteiten, virtuele samenwerkingsmogelijkheden en flexibiliteit in het aanbieden van werkruimte in de tijd.

  • De FGW-Uitstraling van de toekomst – We willen een uitstraling die zorgt dat mensen er geïnspireerd raken en er graag (ver)blijven. De kernwoorden die hierbij horen zijn dynamiek, transparantie, uitstraling van de veelkleurigheid in onderwerpen en culturen (binnen eenheid) en kwaliteit.

Afsluiting

De ambitiesessie werd afgesloten met een korte brainstorm samen met een van de architecten over verbinding, het campusgevoel, groen en ruimtegebruik. Met deze bijeenkomst is een goede stap gemaakt in de richting van onze ambities. Let wel: dit was niet het einde maar een begin van het bepalen van de ambities. 

Na de zomer volgt een volgende sessie. Wil jij ook meedenken? Laat het ons weten door een mail te sturen naar Toekomst WSD of kom langs op onze maandelijkse spreekuur. De volgende is op 5 juni in het Lipsius 2.01b van 13 tot 14 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.