Universiteit Leiden

nl en

Alle wensen van de faculteit in rapport Humanities Campus Concept!

Een grote stap is gezet naar een aantrekkelijke, inspirerende, toekomstgerichte campus waar de Humanities community zich thuis voelt: het formuleren van het Humanities Campus Conceptrapport (HCC). Een rapport dat in brede samenwerking tot stand is gekomen en de gebruikerseisen en -wensen weergeeft voor de toekomstige Humanities Campus.

Campus van de toekomst

De Humanities Campus wordt een campus die het on campus werken, studeren en ontmoeten stimuleert, diversiteit in groepen, functies en nationaliteiten faciliteert en daarmee een community bouwt en beschikt over moderne (onderzoeks)faciliteiten.

Programma van Eisen

Dit HCC dient als input voor het Campus Programma van Eisen dat de concrete uitwerkingen en vierkante meters beschrijft op Functioneel, Ruimtelijk en Technisch niveau. Het Campus Programma van Eisen wordt opgesteld door Vastgoed.

Toekomstvisie

Het HCC is tot stand gekomen met inbreng  van vele medewerkers, studenten en de partnerinstellingen van onze faculteit. Het is een mooie vertaling van de toekomstvisie, de gebruikersgroepsessies en de Humanities Campus bijeenkomst van mei 2015. Reacties zijn uiteraard welkom. Deze zullen worden meegenomen in de stappen die gaan volgen. Dit zijn het stedenbouwkundig ontwerp, de programma’s van eisen voor de verschillende gebouwen en diverse pilots in de huidige situatie. 

Reageren kan naar: toekomstWSD@hum.leidenuniv.nl

Rapport inzien

Wil je de Humanities Campus Concept rapportage inzien? Bekijk de gedrukte versie die bij het (instituuts)secretariaat beschikbaar is of de online versie

Het Humanities Campus concept wordt de komende maanden in de volgende overleggen toegelicht: 

Wetenschappelijke directeuren-overleg 13 oktober
Onderwijsdirecteuren / Opleidingsvoorzittersoverleg 23 oktober
Instituutsmanagers overleg 29 oktober
Managementteam overleg eind oktober
Faculteitsraad 4 november
Studievereniging Overleg Geesteswetenschappen 6 november
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.