Universiteit Leiden

nl en

Veiligheidsregio Utrecht: klaar om te managen op vakbekwaamheid!

Vakbekwame professionals in de crisisorganisatie, dat is een belangrijk speerpunt van de Veiligheidsregio Utrecht. Daarom wil de veiligheidsregio de vakbekwaamheid van individuele piketmedewerkers en crisisteams nader meten en registreren. Om te beginnen bij twee crisisteams (namelijk ‘commando plaats incident’ en ‘regionaal operationeel team’) en twee crisisfunctionarissen (namelijk de leiders van deze teams). Hiervoor zijn goede kwaliteitseisen nodig.

Goede kwaliteitseisen zijn eenduidig, handzaam, herkenbaar en breed gedragen. Daarom heeft PLATO op verzoek van de afdeling OTO van de VRU een instrument ontwikkeld voor het managen van vakbekwaamheid: de kaarten Vakbekwaamheid. De kaarten geven normen en criteria voor de taakuitvoering van de genoemde teams en functionarissen. Ook zijn er kaarten die de ‘bumpy moments’ aangeven: momenten waarin de professional kiest uit twee verdedigbare handelingsalternatieven. De kaarten kunnen allereerst gebruikt worden bij het ontwikkelen van en beoordelen bij oefeningen. Verder kunnen ze ingezet worden bij het beoordelen van vakbekwaamheid bij opleiding/training, in een werkcontext, en bij incidentevaluatie.

In een actieve teamsessie heeft PLATO de afdeling OTO recent geadviseerd over het gebruik van de kaarten Vakbekwaamheid. We zien de eerste gebruikerservaringen ermee tegemoet!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.