Universiteit Leiden

nl en

Janet van de Bunt pleit voor een rampenfonds voor Groningen

De Staat zou een rampenfonds moeten oprichten voor de slachtoffers van de aardgaswinning in Groningen. Daarvoor pleit Janet van de Bunt, docent burgerlijk recht bij de afdeling Moot Court van de juridische faculteit in de Volkskrant.

Belangwekkende uitspraak Rechtbank Noord-Nederland

De Staat zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen voor de afwikkeling van schade als gevolg van de aardgaswinning in Groningen. De rechtbank Noord-Nederland heeft afgelopen woensdag een belangwekkende uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door 127 Groningers. Voor het eerst is geoordeeld dat de Staat zijn zorgplicht tegenover de burgers heeft geschonden door van januari 2013 tot 18 november 2015, nà de aardbeving in Huizinge in 2012, de gaswinning niet terug te schroeven. Van aansprakelijkheid van de Staat was (nog) geen sprake volgens de rechtbank, omdat het causaal verband tussen de schade en de schending van de zorgplicht door eisers niet was aangetoond. Deze uitspraak zou een reden voor de Staat kunnen zijn de schadeafwikkeling ter hand te nemen middels een rampenfonds. De schadeafwikkeling is tot nu toe tot grote ontevredenheid van de slachtoffers voornamelijk door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geschied – volgens Minister Kamp omdat ‘alleen de NAM verantwoordelijk is voor de schade in Groningen’. De uitspraak van de rechtbank brengt daar verandering in.

Voortborduren op promotie

Eerder kreeg Van de Bunt een adviesopdracht van de provincie Groningen over het onderwerp: De mijnbouwschade in Groningen beschouwd als ramp. Zij werd gevraagd door de provincie vanwege haar proefschriftonderzoek. Op 30 juni 2016 promoveerde zij namelijk in Leiden op het proefschrift Het rampenfonds. Zij zegt zelf: ‘Het onderzoek naar een rampenfonds voor Groningen is een logisch vervolg op mijn promotie-onderzoek’.

Publiciteit

Aan haar pleidooi voor een rampenfonds is vervolgens aandacht besteed door verschillende media. Naast de Volkskrant schreef het Dagblad van het Noorden erover: ‘Leidse onderzoekster: rampenfonds voor Groningen’. Radio RTV Noord interviewde Van de Bunt (van 4.24-9.30 minuten). Ook op de website van RTV Noord verscheen een bericht.

Nu verder

Van de Bunt gaat verder met haar onderzoek over de manier waarop zo’n rampenfonds voor de slachtoffers in Groningen zou kunnen worden vormgegeven. Zij voorziet dat het rampenfonds niet alleen de slachtoffers in alle mogelijke schadeposten tegemoet komt, maar ook de versterking van woningen als doelstelling heeft. De resultaten van haar onderzoek verwerkt zij in een artikel en ook spreekt zij daarover op het gaswinningscongres aan de Universiteit Groningen op 19 april aanstaande.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.