Universiteit Leiden

nl en

Janet Grijzenhout benoemd tot hoogleraar Engelse Taalkunde

Dr. Janet Grijzenhout (Universität Konstanz) is benoemd tot hoogleraar Engelse Taalkunde aan de Universiteit Leiden. Zij zal werkzaam zijn bij het Leiden University Centre for Linguistics (LUCL).

Grijzenhout, die in 1995 in Utrecht promoveerde, is een internationaal erkend expert op het gebied van de fonologie. Haar onderzoeksgebied omvat de historische fonologie van het Engels en andere West-Germaanse talen en de morfo-fonologische ontwikkeling bij eerste- en tweedetaalverwervers. Fonologie is een deelgebied binnen de theoretische taalkunde dat alles omvat wat met de klankstructuur van de taal te maken heeft. De historische fonologie onderzoekt in het bijzondere klankveranderingen en de prosodische veranderingen die in een taal plaatsvinden in de loop van de taalgeschiedenis.

In Konstanz richtte Grijzenhout in 2007 het Baby Speech Lab op waar zij ook directeur van is. In 2014 vestigde zij, als onderdeel van het netwerk Bilingualism Matters, in Konstanz het centrum voor meertaligheid. Het profiel van Grijzenhout is sterk interdisciplinair. Zij verbindt haar theoretische achtergrond met experimenteel onderzoek naar kindertaalverwerving en meertaligheid. Deze expertise sluit goed aan bij de reeds in Leiden aanwezige kennis op de gebieden kindertaalverwerving en meertaligheid.

Grijzenhout heeft een breed internationaal netwerk en verschillende onderzoeksubsidies verworven bij onder andere de Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG, Duitsland), de Arts & Humanities Research Council (AHRC, Verenigd Koninkrijk) en de Europese Commissie (als onderdeel van het EU-Project AThEME: Advancing the European Multilingual Experience waarvan de Universiteit Leiden penvoerder is). Zij beschikt over ruime ervaring met het begeleiden van onderzoek van anderen en met interdisciplinaire samenwerking, zowel binnen universiteiten en instanties als ook internationaal.

In Leiden verheugt zij zich onder meer erop innovatieve onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen en actief en met enthousiasme mee te werken aan onderzoek op het gebied van de Engelse taal en cultuur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.