Universiteit Leiden

nl en

Even voorstellen: Michiel Foulon

Sinds 1 september is Michiel Foulon als UD Internationale Betrekkingen verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis waar hij doceert binnen de Master International Relations. Tot voor kort werkte hij bij The University of Warwick (Verenigd Koninkrijk). Michiel Foulon introduceert zichzelf.

Nadat ik mijn eerste diplomas behaalde in Leuven en Brussel, trok ik in 2010 naar The University of Warwick in het Verenigd Koninkrijk voor mijn doctoraatsonderzoek. Daar was ik tevens tewerkgesteld als lesgever voor verscheidene vakken en werkte ik verscheidene projecten uit. Terwijl mijn onderzoek positivistisch is en inzichten ontleent van het ‘realisme’ om oplossingen voor problemen in de international politiek te vinden, spendeerde ik de voorbije jaren in een academische omgeving die zich vooral richtte op post-modernisme en post-structuralisme dat machtsstructuren achter kennis en aanspraken over ‘de waarheid’ in internationale politiek ontrafelt. Deel uitmaken van een programma in International Relations van de Faculteit Geesteswetenschappen is dan ook de plaats bij uitstek om verder aan deze agenda te bouwen. Niet enkel probleemoplossend onderzoek, maar ook de analyse van en kritisch onderzoek over de manier waarop we naar de rest van de wereld kijken worden steeds belangrijker wanneer we nadenken over vrede en veiligheid in de eenentwintigste eeuw. 

Zowel voor het doceren van het nieuwe vak International Relations of the Asia-Pacific als in mijn onderzoek zijn Oost Azië en de relaties met de Verenigde States dan ook niet zozeer een studieonderwerp maar eerder een bron van kennis voor vernieuwende perspectieven op historisch centrale vraagstukken over welvaart en vrede in de internationale orde. Als we nieuwe antwoorden willen vinden voor deze eeuwenoude vragen, dan kunnen onze theorieën en concepten niet achter blijven, maar moeten we kennis van het niet-Westen integreren in analyses over buitenlands beleid van Westerse machten. Ondanks een veranderende internationale omgeving en nieuwe academische inzichten worden vragen over grote machten en de internationale orde nog al te vaak geanalyseerd met theoretische benaderingen van een eerdere tijd. Een nieuwe onderbouwing voor deze onderwerpen is dus cruciaal teneinde vooronderstellingen over interstatelijke relaties tussen Westerse en niet-Westerse laden te ontrafelen alvorens tot nieuwe conclusies, verklaringen en aanbevelingen te komen. Ik ben dan ook verheugd om te doceren binnen het MAIR programma dat zich focust op deze inzichten.

Mijn interesse voor dit vakgebied werd mede gevoed door de Warwick Transatlantic Fellowship en de Shanghai Municipal Research Fellowships die ik tijdens de voorbije jaren heb genoten. Deze lieten me toe om, onder andere, met delegaties van de Chinese Communistische Partij te werken en een netwerk uit te bouwen in de Verenigde Staten. Momenteel leg ik de laatste hand aan mijn volgende manuscript voor de nieuwe Oxford Encyclopedia of Foreign Policy Analysis en aan een paper over de link tussen veiligheid en handel in Oost Azië dat ik zal presenteren op de International Studies Association (ISA) conferentie in Hong Kong in juni van dit jaar. Bovenop de academische agenda van onderzoek en lesgeven ben ik gepassioneerd in het bouwen van bruggen naar beleidsvormende organen en in het deelnemen aan het publieke debat. De dynamiek in het instituut en in het MAIR-programma is inspirerend, en ik verheug me zeer om samen met nieuwe collega’s de MAIR verder te ontwikkelen en nog beter te verankeren in onze instelling. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.