Universiteit Leiden

nl en

ACPA onderzoeksproject gehonoreerd voor NWO’s Smart Culture

Zeven onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. De gehonoreerde onderzoeksprojecten hebben het doel verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Eén van de gehonoreerde projecten is Bridging art, design and technology through Critical Making van onze hoogleraar Prof. dr. Janneke Wesseling en dr. Florian Cramer (Willem de Kooning Academy).

Critical Making belooft de verbinding van creatieve praktijk en kritisch denken. In dit project willen we het kritische aspect van dit maken scherp stellen en onderzoeken in hoeverre Critical Making de gescheiden discoursen van kunst, ontwerpen en technologie met elkaar kan verbinden. Artistic research is het methodologisch uitgangspunt.

Artistic research

In de onderzoeken zal specifiek aandacht zijn voor de positie van de maker. Dat blijkt onder andere uit het feit dat bij een aantal van de gehonoreerde projecten artistic research wordt gebruikt als onderzoeksmethode.

Samenwerking universiteit en hogeschool

Bijzonder aan het programma is ook dat het een platform biedt voor samenwerking tussen universiteiten en hogescholen.
Bij alle zeven gehonoreerde voorstellen is zowel een universiteit als een hogeschool betrokken.

Smart Culture – Kunst en Cultuur

Smart Culture – Kunst en Cultuur is één van de onderzoeksprogramma's van de topsector Creatieve Industrie. Binnen deze topsector vindt onderzoek plaats waar de creatieve industrie van kan profiteren. Ook wordt kennis toegankelijk gemaakt voor de sector en wordt samenwerking bevorderd tussen onderzoekers en ondernemers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.