Universiteit Leiden

nl en

Paul Keβler benoemd tot bijzonder hoogleraar

Dr. Paul Keβler, prefect van de Leidse Hortus botanicus en verbonden aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden, bekleedt sinds 1 februari 2017 de bijzondere leerstoel Botanische tuinen en botanie van Zuidoost Azië.

Door het instellen van bijzondere leerstoelen ondersteunt het Leids Universiteits Fonds (LUF) nieuwe wetenschapsgebieden. 'Het LUF had geen mooier moment kunnen kiezen voor het instellen van deze leerstoel', aldus de Duitse botanicus, die studeerde aan de Technische Universität Kaiserslautern en de Universität Hamburg. De Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen heeft 2017 benoemd tot het Jaar van de botanische tuinen én 2017 is het Leiden Asia Year.

Indrukwekkende collectie

De Hortus botanicus in Leiden is de oudste academische tuin van West-Europa met een indrukwekkende collectie van vooral Zuidoost-Aziatische planten. Dankzij dit bijzonder hoogleraarschap kan Keβler de komende jaren het botanisch onderzoek aan onder andere groepen orchideeën en vleesetende planten intensiveren.

Buitenlandse contacten uitbouwen

Daarnaast wil hij de contacten met universiteiten en botanische tuinen in Indonesië en China uitbouwen. 'Samen met Universitas Indonesia in Jakarta zullen wij bijvoorbeeld een twin garden van de Leidse Hortus botanicus op de Jakartaanse campus ontwikkelen die gebruikt wordt als basis voor onderzoeks- en onderwijsprojecten voor Indonesische en Leidse masterstudenten, promovendi en wetenschappers', aldus Keβler. Het bijzonder hoogleraarschap van Keβler bevordert ook letterlijk de groei en de bloei van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.