Universiteit Leiden

nl en

Martijn Ridderbos vice-voorzitter College van Bestuur

Drs. Martijn Ridderbos wordt per 8 mei 2017 lid en tevens vice-voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Hij volgt Willem te Beest op die met pensioen gaat.

Portret Martijn RidderbosMartijn Ridderbos (1969) is algemeen directeur van het Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) en concerndirecteur financiën van het Openbaar Ministerie. Daarnaast is hij universitair docent Public management aan de Universiteit Utrecht (USBO). Eerder was Ridderbos vice-president van Capgemini.

De Raad van Toezicht is zeer ingenomen met de benoeming van Martijn Ridderbos die in het College van Bestuur de portefeuille bedrijfsvoering (financiën, vastgoed en ICT) zal krijgen. ‘De heer Ridderbos heeft als bedrijfseconoom en met zijn achtergrond een grondige kennis van de bedrijfsvoering van grote instellingen in het publieke domein. Met zijn ervaring en visie zal hij kunnen bijdragen aan een financieel gezonde universiteit’ aldus voorzitter Ab van der Touw.

Ook rector magnificus Carel Stolker is blij met de benoeming: ‘Martijn Ridderbos heeft een uitstekende achtergrond voor deze portefeuille. Het is heel goed dat Martijn het universitaire onderwijs ook uit eigen ervaring kent. Hester Bijl en ik kijken uit naar de samenwerking met hem in het College van Bestuur.’

Het College van Bestuur bestaat vanaf 8 mei 2017 naast Martijn Ridderbos uit voorzitter/rector magnificus prof.mr. Carel Stolker en vice-rector magnificus prof. dr. ir. drs. Hester Bijl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.