Universiteit Leiden

nl en

LERU doet suggesties voor onderwijs op onderzoeksuniversiteiten

Wat zijn de kenmerken van het onderwijs op onderzoeksuniversiteiten, en hoe wordt excellentie gedefinieerd en gestimuleerd? Die vragen staan centraal in de nieuwste position paper van LERU, het samenwerkingsverband van Europese onderzoeksuniversiteiten waaronder de Universiteit Leiden.

LERU voerde een kwalitatief surveyonderzoek uit onder de universiteiten in het samenwerkingsverband. In het position paper laat LERU zien dat studenten bepaalde voordelen hebben bij het studeren aan een ‘onderzoeksrijke’ universiteit. Daarnaast benoemen de onderzoekers ook enkele uitdagingen en laten ze zien hoe die kunnen worden aangepakt.

Breed scala

De data suggereren dat studenten van onderzoeksuniversiteiten niet alleen over onderzoek leren, maar ook zelf onderzoek doen binnen en buiten hun eigen discipline. Die deelname aan onderzoek leidt tot een breed scala aan vaardigheden die nuttig zijn in het werkende leven, zoals kritisch denken, probleemoplossing en inzicht in ethische dilemma’s.

Drempels

Er zijn echter ook een aantal barrières om studenten uit te laten blinken. Zo zijn met name onderzoeksuniversiteiten soms geneigd om onderzoek hoger te waarderen dan onderwijs. Daarnaast spelen externe drempels een rol, zoals de beperkte financiering en het gebrek aan stabiliteit in wetenschapsbeleid. LERU doet in het position paper aanbevelingen om deze drempels te verlagen.

Meer weten? Lees het position paper op de website van LERU.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.