Universiteit Leiden

nl en

ILS Call open voor het indienen van subsidievoorstellen - deadline 1 maart 2017

In het kader van ILS 2.0 zijn er restgelden beschikbaar voor het indienen van subsidievoorstellen en - direct daaraan gekoppeld en inherent daaraan - het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen. Per aanvraag geldt een maximumbudget van 40.000 euro. In totaal is 180.000 euro beschikbaar voor deze call.

In de geest van de primaire ILS 2.0-notitie van het Onderzoeksbestuur (OZB) worden de restgelden aangewend als seed money. Het Faculteitsbestuur (FB) en het OZB achten het van groot belang dat het schrijven van subsidievoorstellen niet in een vacuĆ¼m plaats vindt, maar dat dit naast het opstellen van een voorstel ook in meer directe zin leidt tot het ontwikkelen van nieuwe onderzoekslijnen en tot concrete onderzoeksoutput.

         Zie voor meer informatie de Engelstalige pagina >

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.