Universiteit Leiden

nl en

Artikel Lodder over uitbuiting van EU arbeidsmigranten in Nederland gepubliceerd in het NJB

Intra-Europese arbeidsmigratie is in meerdere Europese landen waaronder Nederland een heet hangijzer. Naast angst voor verdringing en aantasting van de arbeidsrechten van de lokale werknemers is de uitbuiting van de Europese arbeidsmigranten een actueel thema.

In dit artikel onderzoekt Gerrie Lodder in hoeverre uitbuiting van EU-arbeidsmigranten mede een gevolg is van de Uniewetgeving op het gebeid van vrij verkeer, de Unierechtelijke regeling van het toepasselijk arbeidsrecht en de wijze waarop deze regels door het Hof van Justitie worden uitgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.