Universiteit Leiden

nl en

Subsidieadviseur Anna Groeninx met pensioen

Groeninx nam op donderdag 15 december afscheid van de Universiteit Leiden tijdens het symposium 'H2020 Academy - Influencing H2020 and the next framework programme'. Bijna vijftien jaar hield zij zich bezig met Europese projecten bij universitair Knowledge Exchange Office Luris.

Hulp bij Europese subsidies

Groeninx neemt afscheid van haar rol als adviseur voor onderzoekers die Europese subsidies willen aanvragen. Wanneer wetenschappers wilden weten welke Europese mogelijkheden voor onderzoek er waren of steun konden gebruiken bij het doen van een aanvraag kwamen ze naar Groeninx toe. ‘Ik heb de naam dat ik alles van Europa weet. En Europa staat erom bekend ingewikkeld te zijn, dus ik merk dat onderzoekers het prettig vonden eerst met me te bellen om hun voorstel uit te leggen. Daarna spraken we al snel over de complexe details van een Europese subsidie.’

Dertig jaar Europese groei  

De fondsen voor onderzoek in Europa zijn de afgelopen dertig jaar sterk gegroeid. Zo deelde het eerste Europese onderzoeksprogramma €3,3 miljard uit, en is het budget voor het huidige Horizon 2020 inmiddels €80 miljard. Het is niet voor niks het grootste programma ter wereld. Groeninx voorspelt zwaar weer in 2021, als het negende kaderprogramma van start gaat. ‘De periode van groei is dusdanig groot geweest, dat het niet meer vol te houden is. Net als het aantal lidstaten bleven ook de budgetten toenemen. Vermoedelijk gaan de budgetten slinken. Daarnaast hebben onderzoekers steeds meer competitie.’ Groeninx geeft aan dat het uitermate belangrijk is dat academici actief zijn in disseminatie en outreach. ‘Hiermee creëren en behouden ze politiek en maatschappelijk draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is van belang is omdat de Nederlandse overheid steeds minder geld uittrekt voor het doen van  onderzoek in ons land.’

De kracht van Leiden

'Waar Leiden goed in is? Over het algemeen doet Leiden het prima en behoort de universiteit in Nederland tot de top vijf wat betreft het aantal projecten. Leidse onderzoekers zijn traditioneel gezien altijd al erg actief in het Marie Curie-programma en haar voorgangers. Ook hebben academici sinds de introductie van de European Research Council in 2007 een flink aantal ERC-subsidies toegekend gekregen.
‘Ik ben er trots op dat het Luris Grant Development team de ondersteuning voor ERC’s vanaf het begin structureel en strak heeft aangepakt. Nu nog beter worden in de samenwerkingssubsidies van Horizon 2020 en zijn opvolger, het negende kaderprogramma.’

Anna Groeninx schreef mee aan de aanvraag die de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam en de universitaire medische centra van Leiden en Rotterdam indienden bij het Europese Marie Curie COFUND-programma voor het toegekende LEaDing Fellows programma. Door dit programma, waar €6,3 miljoen mee gemoeid is, kunnen negentig promovendi van over de hele wereld postdoc-plaatsen krijgen bij de genoemde kennisinstellingen.

Groeninx is actief lid van de European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) dat professionalisering van onderzoeksondersteuning en management binnen Europa stimuleert door onder andere het aanbieden van gecertificeerde opleidingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.