Universiteit Leiden

nl en

Landelijk overleg Diversity Officers

De Universiteit Leiden heeft het initiatief genomen voor een landelijk overleg van universitaire Diversity Officers. Doel is uitwisseling van kennis van en ervaring met de opzet en uitvoer van diversiteitsbeleid.

Daarnaast kan het netwerk ook een adviserende,  agenderende en strategische functie vervullen en een landelijk kader voor het diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs ontwikkelen. Bijna alle universiteiten zijn vertegenwoordigd in het overleg. 

Het overleg kan ook een meerwaarde hebben voor andere organisaties die zich bezig houden met diversiteits- en inclusiviteitsbeleid binnen het hoger onderwijs, zoals het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en het nieuwe Platform Diversiteit in de Wetenschap.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.