Universiteit Leiden

nl en

Energieverbruik Universiteit Leiden duurzaam in beeld

Op de nieuwe site Duurzaam in Beeld van de Universiteit Leiden zijn per gebouw het energie- en waterverbruik en de CO2-footprint te vinden. ’We doen veel op het gebied van duurzaamheid’, zegt Jeroen Waijenberg, Duurzaamheids- en Energiecoördinator bij het Vastgoedbedrijf van de universiteit. ‘Maar het was te weinig zichtbaar.’

Gebouwen onderling vergelijken

Op Duurzaam in Beeld zijn de gebouwen van de Leidse universiteit aanklikbaar. Dan verschijnt een foto van het gebouw met daarbij de verbruikscijfers van gas, elektriciteit en water over het vorig jaar, evenals de CO2-emissie en het GJ-primair per m2 BVO. Dit laatste staat voor het jaarlijkse gas- en elektraverbruik per jaar per vierkante meter bruto vloeroppervlak. Dat geeft inzicht in de verschillen tussen de gebouwen.

Jeroen Waijenberg.

‘Dashboard’

De cijfers van 2015 worden in januari vervangen door die van 2016. Dat kan al vrij snel in het jaar, aangezien het meetsysteem Erbis elke maand nieuwe verbruiks- en uitstootcijfers laadt. Die detaillering is te zien door met de muis naar het gebouw te gaan en vervolgens onder de gebouwnaam het tabje ‘Naar het dashboard’ aan te klikken. Grafieken laten op die pagina het verloop van het gas-, elektriciteits- en waterverbruik van de laatste twaalf maanden van het betreffende gebouw zien, evenals de CO2-footprint per gebouw en een benchmark. Achter het tabje ‘Uitleg Benchmark’ is te lezen  welke gebouwen onderling vergelijkbaar zijn, bijvoorbeeld het Huygens- en het Silviuslab, en het Lipsius en het KOG. Het gemiddelde van alle vergelijkbare gebouwen is de benchmark.

Aspecten van duurzaamheid

De Leidse universiteit maakt gebruikt de BREEAM-systematiek. BREEAM is een (internationaal) instrument voor monitoring van duurzaamheidprestaties van gebouwen, legt Waijenberg uit. Op grond daarvan worden ook keurmerken gegeven. Voor bouwen-in-gebruik, waar vrijwel alle universitaire gebouwen onder vallen, is er BREEAM-NL In-Use met de aspecten gebouw (asset), beheer en gebruik. Meer gespecificeerd bestrijkt het instrument de aspecten management, welzijn en gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landverbruik & ecologie en vervuiling. Hier speelt ook weer mee welk type gebouw gemeten wordt. In een historisch gebouw zal het moeilijker zijn om op alle aspecten hoog te scoren dan in een spiksplinternieuw gebouw dat met veel duurzaamheidsambities is neergezet. Vandaar dat een gebouw eerst wordt geïnventariseerd (0-meting). De prestaties in de tijd (in percentages) worden vervolgens vertaald naar maximaal 5 sterren.

Uitbouw site

Duurzaam in Beeld is een begin van het inzichtelijk maken van de duurzaamheidsresultaten die de Universiteit Leiden haalt. ‘De site kan in de toekomst nog verder worden uitgebouwd, met meer gegevens, bijvoorbeeld over het zelf opgewekte vermogen van de zonnecellen die komend jaar geplaatst gaan worden op diverse daken van de universiteit’, aldus Waijenberg.

(CH)

Erbis

De Universiteit Leiden is de eerste universiteit in Nederland die energieverbruik en CO2-footprint per gebouw nauwgezet registreert en online publiceert. Het energiemonitoringsysteem hiervoor, Erbis, is bedacht door Van Beek Ingenieurs en in nauwe samenwerking, met input van de Leidse universiteit, gebouwd. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in en grip te houden op de energiehuishouding.

BREEAM

De gegevens zijn ook nodig voor het gebruik van BREEAM. Dat internationale instrument voor het monitoren van duurzaamheidprestaties van gebouwen in diverse stadia, is de basis voor het toekennen van BREEAM-keurmerken. Ze zijn er voor Gebiedsontwikkeling, Nieuwbouw & Renovatie, ‘In Use’ (gebouwen-in-gebruik) en Sloop & Demontage. De range van het keurmerk is: Outstanding, Excellent, Very Good, Good, Pass en Acceptable.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.