Universiteit Leiden

nl en

Blended learning wordt niet effectief ingezet

Forse ICT-investeringen om het onderwijs te vernieuwen, leveren bijzonder weinig op voor het studiesucces van studenten. Dit blijkt uit het proefschrift van Nynke Bos, onderwijskundig onderzoeker bij het ICLON.

Bij blended learning wordt een ‘gewone’ klassituatie gecombineerd met online leren. Welke factoren vergemakkelijken of belemmeren effectief gebruik van technologie in zulk onderwijs? Dat was de vraag in dit proefschrift. Het ging daarbij om zowel het onderwijsontwerp als studentkenmerken.

Hoe gebruiken studenten digitale leermiddelen?

Het huidige onderzoek laat duidelijke individuele verschillen zien in hoe studenten de digitale leermiddelen gebruiken. Deze verschillen leiden ook tot verschillen in studieprestaties. Vervolgens heeft Bos onderzocht wat de oorzaak is voor deze verschillen, waarbij ze vooral keek naar verschillen in het zelfregulerende vermogen van de student.

In tegenstelling tot de verwachting, konden er geen significante verschillen gevonden worden in het uiteindelijke cijfer voor de cursus tussen studenten die goed in staat zijn om het leren zelf te reguleren, en studenten die hiervoor afhankelijk zijn van de docent. De huidige toepassingen versterken vooral de rol van de docent, en niet zozeer het leren. Studenten krijgen voornamelijk aanvullende studiematerialen aangeboden om zich voor te bereiden op het college of om deze colleges aan te vullen. Dit in tegenstelling tot de mogelijkheden die blended learning biedt voor co-creatie van kennis met medestudenten en de persoonlijke vormgeving van het onderwijs volgens het ‘anytime, anyplace and any pace’ principe, zoals omschreven in de literatuur.

Hoe kan blended learning zelfregulatie ondersteunen?

Studenten die in staat zijn hun leerproces zelf te reguleren, zullen binnen een dergelijk cursusontwerp onderpresteren. Dit staat bekend als het expertise reversal effect. Bepaalde instructietechnieken die succesvol zijn voor onervaren studenten, verliezen hun effectiviteit wanneer zij worden aangeboden aan meer ervaren, zelfregulerende studenten. De huidige toepassingen van blended learning belemmeren daarmee een effectief gebruik van blended learning voor deze studenten.

Om effectievere blended learning omgevingen te ontwerpen, moet er meer aandacht komen voor hoe blended learning studenten ondersteunt bij zelfregulatie van het leren. De data die de onlinesystemen genereren, kunnen daarbij worden gebruikt om deze regulatie te monitoren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.